eInnsyn

Dmb

Hopp over liste Kontrollutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 22 20200422 22.04.2020 10.00 Teams-møte Kontrollutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92020 PS 9/2020 Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus Kollektiv Terminal FKFs særregnskap for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Kontrollutvalgets uttalelse om AFK eiendom FKFs særregnskap for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Kontrollutvalgets uttalelse til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Kontrollutvalgets uttalelse til Buskerud fylkeskommunes årsregnskap for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Fellesnemnda for Viken fylkeskommune - Prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2019. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Risiko- og vesentlighetsvurdering for Viken fylkeskommune 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 22. april 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll