eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 9 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kopi - Orientering fra administrasjonen - Revisjonsbrev nr. 5 Gjerdrum kommune
2021/2 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kopi - Reglement for kontrollutvalget - underretning om vedtak Hole kommune
2021/3 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets årsplan 2021 - Underretning om vedtak Hole kommune
2021/4 20210105 05.01.2021 Inngående brev Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 - Underretning om vedtak Hole kommune
2021/5 20210105 05.01.2021 Inngående brev Plan for forvaltningsrevisjon - Underretning om vedtak Hole kommune
2021/6 20210105 05.01.2021 Inngående brev Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen - På området spillemidler Viken fylkesrevisjon
2021/7 20210105 05.01.2021 Inngående brev Revisorbrev nr. 1 - I tilknytning til gjennomført forenklet etterlevelseskontroll på området offentlige anskaffelser Viken fylkesrevisjon
2021/8 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oversendelse av rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen - Viken fylkeskommune VIKEN FYLKESREVISJON
2021/9 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oversendelse av rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Etterlevelse av delegasjonsreglementene i Viken fylkeskommune VIKEN FYLKESREVISJON