eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Komité for utdanning Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 02 20200602 02.06.2020 10.00 Fjernmøte via Teams Komité for utdanning
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212020 PS 21/2020 Godkjenning av protokoll fra møte i komité for utdanning 11.05.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Spørretime i møte for komité for utdanning 02.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Rebudsjettering av investeringer 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Tertialrapport 1 - pr. april 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Høringssvar fra Viken fylkeskommune - NOU 2019:23 - Ny opplæringslov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Høringssvar fra Viken fylkeskommune - NOU 2019:25 - Med rett til å mestre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Behandling av nytt ordensreglement for de videregående skolene i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Skoleutvalg og skolemiljøutvalg i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 VIGO IKS: Revidert selskapsavtale og oppnevning til representantskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll