eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 17 20200917 17.09.2020 10.00 Fjernmøte via teams Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662020 PS 66/2020 Godkjenning av saksliste og protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Orienteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Spørretime Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Valg av kontrollutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Omorganisering av fylkestingskomiteer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Valg av forretningsutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 3/2020 - E18 Vestkorridoren etappe 1 Lysaker-Ramstadsletta - Fylkeskommunal garanti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Bompengefinansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Belønningsavtale Nedre Glomma 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Felles elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Akershus og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasser - årsrapporter 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Harmonisering av økonomiske tilskudd til kommuneregionene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Godkjenning av revidert selskapsavtale og oppnevning til representantskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Driftsstøtte fra Olympiatoppen til drift av Olympiatoppen Østlandet fra 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Valg av skjønnsmedlemmer fra Viken fylkeskommune for perioden 1.1.2021-31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Overordnet kommunikasjonsstrategi for Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Høringsuttalelse - forslag til endringer i plan- og bygningsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Struktur og organisering av Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesråd i Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Årsrapport for Siva SF 2019 til orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Inntaksordning for Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Orientering om styret for Fagskolen i Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Kriterier for tildeling av tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Halden videregående skole - Leie av Porsnes Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 REP32020 REP 3/2020 Representantforslag fra Hoda Imad (Ap) om hovedavtale og elevdemokrati i Viken-skolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 REP42020 REP 4/2020 Representantforslag fra Gretha Thuen (H) om klima og miljøkonsekvenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 REP52020 REP 5/2020 Representantforslag fra Anette Solli (H) om lånegaranti for E18 Vestkorridoren, Lysaker – Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 SP32020 SP 3/2020 Skriftlig spørsmål til fylkestinget fra Monica Gåsvatn (H) om nedleggelse av vg2 Fiske- og fangst (blå linje) på Kalnes videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll