eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 20 20200520 20.05.2020 09.00 Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82020 PS 8/2020 Orientering om igangsatte tiltak som følge av Korona-epidemien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS92020 PS 9/2020 Styrer, råd og utvalg 2020 - 23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS102020 PS 10/2020 Representanter til samarbeidsråd for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS112020 PS 11/2020 Biogass Oslofjord - Representasjon til styret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122020 PS 12/2020 Oppnevning av fylkespolitikere til vannregioner og vannområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS132020 PS 13/2020 Oppnevning av internasjonale verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS142020 PS 14/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspill til grunnlag for prioriteringer fra Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS152020 PS 15/2020 Oppnevning til styringsorgan i stiftelser og foreninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS162020 PS 16/2020 Oppnevning av fylkespolitikere til Oslofjorden Friluftsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS172020 PS 17/2020 Valg av representanter til fondsstyret - Akershusfondet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS192020 PS 19/2020 Oppnevning av klagenemnder for karakterklager i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS202020 PS 20/2020 Lovlighetskontroll av vedtak fattet i fylkestinget 13. februar 2020 E18 Vestkorridoren etappe 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS212020 PS 21/2020 Økonomisk situasjon for kollektivselskapene i Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS222020 PS 22/2020 Ladeinfrastruktur i Viken - disponering av fondsmidler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS232020 PS 23/2020 Leiraveien bussanlegg - finansiering av ny vaskehall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242020 PS 24/2020 FV 36 - Tilfartsveg Vest del 1 - bygging og finansiering av kulvert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS252020 PS 25/2020 Vegfinans AS - Ny modell for finansiering og garantiansvar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS262020 PS 26/2020 Buskerudbyen - Belønningsavtale - 2020-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS272020 PS 27/2020 Innbyggerforslag - Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS282020 PS 28/2020 Disponering av midler til bedriftsintern opplæring (BIO) og kompetanseheving - tiltakspakke I og III Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS292020 PS 29/2020 Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS302020 PS 30/2020 Politisk møteplan - høsten 2020 - endringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS312020 PS 31/2020 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2018-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS322020 PS 32/2020 Reglement for samarbeidsutvalget i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS332020 PS 33/2020 Reviderte etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 REP12020 REP 1/2020 Representantforslag fra Sandra Bruflot (H) om takstsoner for Jevnaker og Lunner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 SP22020 SP 2/2020 Skriftlig spørsmål til fylkestinget fra Sandra Bruflot (H) om fordeling av korona-midler til samferdselstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 INT12020 INT 1/2020 Interpellasjon fra Balder Alvær Olafsen (SV), Kristin Antun (MDG) og Hans Petter de Fine (Rødt) om å støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 INT22020 INT 2/2020 Interpellasjon fra Magnus Weggesrud (Sp) om etablering av beredskapslager for korn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 INT32020 INT 3/2020 Interpellasjon fra Hanne Lisa Matt (MDG) om bruk av glyfosat i verneområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut