eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlemmer
Alle medlemmer listet med navn, representerer, rolle og kontaktinformasjon
Erik Kaupang Eldrerådet Arbeiderpartiet (AP) Medlem erikk@viken.no 917 75 523 917 75 523
Ragnar Dahl Eldrerådet Pensjonistpartiet (PP) Medlem ragnard@viken.no 934 98 520 934 98 520
Rune Bugge Persson Eldrerådet Pensjonistforbundet (PF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Solbjørg Lervik Eldrerådet Pensjonistforbundet (PF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kirsten Askvig Koht Eldrerådet Pensjonistforbundet (PF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sissel Sjølli Eldrerådet Fagforbundet (FF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anna-Brita Bakken Eldrerådet Fagforbundet (FF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Arne Josefsen Eldrerådet Fagforbundet (FF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne-Lisa Clausen Eldrerådet Senior Norge (SN) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Nils Are Magerøy Eldrerådet Jernbanepensjonistenes Forbund (JF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjarne Fredrik Kjærsnes Eldrerådet Forsvarets seniorforbund (FS) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kari Aalerud Eldrerådet Arbeiderpartiet (AP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
John Granly Eldrerådet () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Inger Lønseth Eldrerådet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anette Marie Solli Forretningsutvalget Høyre (H) Medlem anettes@viken.no 901 88 965 901 88 965
Tore Opdal Hansen Forretningsutvalget Høyre (H) Varamedlem toreh@viken.no 952 21 618 952 21 618
Roger Ryberg Forretningsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Leder rogerr@viken.no 934 29 429 934 29 429
Hoda Imad Forretningsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem hodai@viken.no 900 22 610 900 22 610
Rune Fredriksen Forretningsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem runef@viken.no 901 78 474 901 78 474
Torunn Skottevik Forretningsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem torunns@viken.no 950 32 813 950 32 813
Lavrans Kierulf Forretningsutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem lavransk@viken.no 404 84 602 404 84 602
Ida Ohme Pedersen Forretningsutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem idap@viken.no 957 96 463 957 96 463
Brita Skallerud Forretningsutvalget Senterpartiet (SP) Medlem britas@viken.no 924 57 780 924 57 780
Magnus Weggesrud Forretningsutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem magnusw@viken.no 413 67 814 413 67 814
Ole Andreas Lilloe-Olsen Forretningsutvalget Venstre (V) Medlem oleli@viken.no 916 90 519 916 90 519
Tove Hofstad Forretningsutvalget Venstre (V) Varamedlem toveh@viken.no 908 72 453 908 72 453
Kristin Antun Forretningsutvalget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristina@viken.no 971 15 997 971 15 997
Øyvind Solum Forretningsutvalget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem oyvinds@viken.no 909 95 595 909 95 595
Terje Vegard Kopperud Forretningsutvalget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Medlem terjek@viken.no 922 12 876 922 12 876
Mette Algrim Forretningsutvalget () Varamedlem mettea@viken.no 950 88 546 950 88 546
Camilla Sørensen Eidsvold Forretningsutvalget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem camillae@viken.no 414 04 285 414 04 285
Balder Alvær Olafsen Forretningsutvalget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem baldero@viken.no 474 62 520 474 62 520
Kathy Lie Forretningsutvalget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder kathyl@viken.no 911 46 138 911 46 138
Ida Lindtveit Røse Forretningsutvalget Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem idar@viken.no 907 28 023 907 28 023
Britt Egeland Gulbrandsen Forretningsutvalget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem brittg@viken.no 419 34 446 419 34 446
Hans Petter de Fine Forretningsutvalget Rødt (RØDT) Medlem hansf@viken.no 986 00 780 986 00 780
Ann May Noomi Martinsen Forretningsutvalget Rødt (RØDT) Varamedlem Annm@viken.no 924 34 750 924 34 750
Ragnar Dahl Forretningsutvalget Pensjonistpartiet (PP) Medlem ragnard@viken.no 934 98 520 934 98 520
Ruth Solveig Birkeland Forretningsutvalget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem ruthb@viken.no 977 91 735 Ikke registrert
Knut Erik Christophersen Forretningsutvalget Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem knutch@viken.no 976 15 557 976 15 557
Anette Marie Solli Fylkestinget Høyre (H) Medlem anettes@viken.no 901 88 965 901 88 965
Tore Opdal Hansen Fylkestinget Høyre (H) Medlem toreh@viken.no 952 21 618 952 21 618
Simen Nord Fylkestinget Høyre (H) Medlem simenn@viken.no 408 40 834 408 40 834
Kari Sofie Bjørnsen Fylkestinget Høyre (H) Medlem karibj@viken.no 900 90 313 900 90 313
Sandra Bruflot Fylkestinget Høyre (H) Medlem sandrab@viken.no 954 67 717 954 67 717
Roar Lund Fylkestinget Høyre (H) Medlem roarl@viken.no 951 33 590 951 33 590
Iselin Haugo Fylkestinget Høyre (H) Medlem iselinh@viken.no 954 44 908 954 44 908
Synnøve Kongsrud Fylkestinget Høyre (H) Medlem synnovek@viken.no 481 40 604 481 40 604
Lise Hagen Rebbestad Fylkestinget Høyre (H) Medlem liser@viken.no 970 24 192 970 24 192
Morten Eriksrød Fylkestinget Høyre (H) Medlem mortener@viken.no 922 28 697 922 28 697
Erik Unaas Fylkestinget Høyre (H) Medlem eriku@viken.no 900 25 953 900 25 953
Sebastian Næss Langaas Fylkestinget Høyre (H) Medlem sebastial@viken.no 920 86 167 920 86 167
Egil Ax Fylkestinget Høyre (H) Medlem egila@viken.no 920 88 454 920 88 454
Hans Gunnar Melgaard Fylkestinget Høyre (H) Medlem hansm@viken.no 930 45 780 930 45 780
Dag Øivind Henriksen Fylkestinget Høyre (H) Medlem dagh@viken.no 988 17 155 988 17 155
Gretha Evelin Thuen Fylkestinget Høyre (H) Medlem grethat@viken.no 910 07 353 910 07 353
Maren Winnem Fylkestinget Høyre (H) Medlem marenw@viken.no 921 58 907 921 58 907
Christina Højer Mørkve Fylkestinget Høyre (H) Medlem crhistinam@viken.no 971 21 625 971 21 625
Lars Berge Fylkestinget Høyre (H) Medlem larsbe@viken.no 908 35 499 908 35 499
Monica Carmen Gåsvatn Fylkestinget Høyre (H) Medlem monicag@viken.no 928 04 587 928 04 587
Johan Baumann Fylkestinget Høyre (H) Medlem johanb@viken.no 900 49 800 900 49 800
Trine-Lise Østlund Blime Fylkestinget Høyre (H) Medlem trineliseb@viken.no 412 74 451 412 74 451
Roger Ryberg Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Leder rogerr@viken.no 934 29 429 934 29 429
Andreas Lervik Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem andreasl@viken.no 934 34 698 934 34 698
Hoda Imad Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem hodai@viken.no 900 22 610 900 22 610
Jens Petter Hagen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem jensh@viken.no 911 16 096 911 16 096
Tonje Kristensen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem tonjek@viken.no 411 64 366 411 64 366
Rune Fredriksen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem runef@viken.no 901 78 474 901 78 474
Torunn Skottevik Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem torunns@viken.no 950 32 813 950 32 813
Bjørn Tore Ødegården Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem bjorno@viken.no 473 22 323 473 22 323
Cecilie Agnalt Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem ceciliea@viken.no 917 15 646 917 15 646
Are Helseth Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem areh@viken.no 907 44 770 907 44 770
Gunvor Eldegard Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem gunvore@viken.no 918 76 278 918 76 278
Erik Kaupang Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem erikk@viken.no 917 75 523 917 75 523
Anne Sandum Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem annesan@viken.no 408 05 995 408 05 995
Fredrik Kveseth Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem fredrikk@viken.no 921 38 155 921 38 155
Hege Dubec Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem heged@viken.no 970 88 755 970 88 755
Martin Ludvigsen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem martinl@viken.no 926 00 368 926 00 368
Jenny Evjen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem jennye@viken.no 930 06 393 930 06 393
Mons-Ivar Mjelde Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem monsivarm@viken.no 404 54 938 404 54 938
Bhanuja Rasiah Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem bhanujar@viken.no 980 26 561 980 26 561
Lars Pedersen Due Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem larsd@viken.no 932 44 088 932 44 088
Lavrans Kierulf Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem lavransk@viken.no 404 84 602 404 84 602
Ida Ohme Pedersen Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem idap@viken.no 957 96 463 957 96 463
Håvard Jensen Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem havardj@viken.no 901 52 973 901 52 973
Liv Gustavsen Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem livg@viken.no 924 62 743 924 62 743
Leif Eriksen Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem leife@viken.no 908 24 601 908 24 601
Morgan Langfeldt Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem morganl@viken.no 911 04 016 911 04 016
Arne-Rune Gjelsvik Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem arneruneg@viken.no 924 23 533 924 23 533
Ole Johan Lakselv Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem olel@viken.no 402 86 670 402 86 670
Brita Skallerud Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem britas@viken.no 924 57 780 924 57 780
Magnus Weggesrud Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem magnusw@viken.no 413 67 814 413 67 814
Annette Lindahl Raakil Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem annetter@viken.no 906 83 299 906 83 299
Eli Hovd Prestegården Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem elip@viken.no 909 17 556 909 17 556
Ole Kristian Kaurstad Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem oleka@viken.no 915 60 814 915 60 814
Elisabeth Strengen Gundersen Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem elisabethg@viken.no 900 25 477 900 25 477
Anne Katrine Grimsrud Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem annegr 470 27 035 470 27 035
Dagfinn Sundsbø Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem dagfinns@viken.no 977 65 835 977 65 835
Håkon Tolsby Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem hakont@viken.no 960 00 315 960 00 315
Ole Andreas Lilloe-Olsen Fylkestinget Venstre (V) Medlem oleli@viken.no 916 90 519 916 90 519
Tove Hofstad Fylkestinget Venstre (V) Medlem toveh@viken.no 908 72 453 908 72 453
Kristoffer Robin Haug Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristoffeh@viken.no 958 30 942 958 30 942
Hanne Lisa Matt Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem hannem@viken.no 450 19 787 450 19 787
Benedicte Lund Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem benedictel@viken.no 977 14 838 977 14 838
Kristin Antun Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristina@viken.no 971 15 997 971 15 997
Øyvind Solum Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem oyvinds@viken.no 909 95 595 909 95 595
Ståle Sørensen Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem stales@viken.no 917 90 779 917 90 779
Signe Bakke Sølberg Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem signej@viken.no 984 08 492 984 08 492
Terje Vegard Kopperud Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Medlem terjek@viken.no 922 12 876 922 12 876
Christin Jeanette Gerner-Mathisen Fylkestinget Uavhengig (UAVH) Medlem christing@viken.no 958 78 791 958 78 791
Mette Algrim Fylkestinget Uavhengig (UAVH) Medlem mettea@viken.no 950 88 546 950 88 546
Camilla Sørensen Eidsvold Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem camillae@viken.no 414 04 285 414 04 285
Balder Alvær Olafsen Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem baldero@viken.no 474 62 520 474 62 520
Kathy Lie Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder kathyl@viken.no 911 46 138 911 46 138
Sadi Emeci Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem sadie@viken.no 916 90 145 916 90 145
Britt Egeland Gulbrandsen Fylkestinget Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem brittg@viken.no 419 34 446 419 34 446
Hans Petter de Fine Fylkestinget Rødt (RØDT) Medlem hansf@viken.no 986 00 780 986 00 780
Ann May Noomi Martinsen Fylkestinget Rødt (RØDT) Medlem Annm@viken.no 924 34 750 924 34 750
Tobias Langås Handeland Fylkestinget Rødt (RØDT) Medlem tobiash@viken.no 981 04 337 981 04 337
Ragnar Dahl Fylkestinget Pensjonistpartiet (PP) Medlem ragnard@viken.no 934 98 520 934 98 520
Petra Brinch Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem petrab@viken.no 90621710 Ikke registrert
Ole Guttorm Brenden Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem olebre@viken.no 997 62 698 Ikke registrert
Hans-Petter Aasen Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem hanspettea@viken.no 404 40 967 Ikke registrert
Janicke Karin Solheim Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem janiches@viken.no 951 40 376 Ikke registrert
Ida Irene Julsen Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem idaju@viken.no Ikke registrert 411 82 011
Steinar Berthelsen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem steinarbe@viken.no 971 49 259 Ikke registrert
Anders Eidsvaag Graven Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem andersgra@viken.no 482 27 722 Ikke registrert
Adnan Afzal Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem adnanaf@viken.no 458 51 585 Ikke registrert
Glenn Håkon Melby Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem glennm@viken.no 959 26 867 Ikke registrert
Tor Petter Ekroll Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem torekr@viken.no 451 30 300 Ikke registrert
Elisabeth Bakke Fylkestinget Senterpartiet (SP) Medlem elisabeba@viken.no 922 34 654 Ikke registrert
Ruth Solveig Birkeland Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem ruthb@viken.no 977 91 735 Ikke registrert
Ina Rangønes Libak Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Medlem inali@viken.no 957 47 738 957 47 738
Inger Lønseth Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Silje Josten Kjosbakken Fylkestinget Rødt (RØDT) Varamedlem siljekj@viken.no 922 54 973 922 54 973
Kristin Løvaas Gjerde Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem kristingj@viken.no 414 74 132 414 74 132
Lone Kjølsrud Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem lonek@viken.no 930 03 673 930 03 673
Tonje Lavik Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem tonjela@viken.no 943 37 870 943 37 870
Michael Torp Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem michaelto@viken.no 959 29 852 959 29 852
Knut Tønnes Stenersen Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem knutstee@viken.no 951 34 121 951 34 121
Helge Fossum Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem helgefo@viken.no 920 26 737 920 26 737
Julia Brännström Nordtug Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem juliano@viken.no 464 28 102 464 28 102
Christoffer Pederssen Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem christofp@viken.no 938 68 368 938 68 368
Wenche Anita Storsveen Bjerke Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem wenchebje@viken.no 408 74 939 408 74 939
Svein Andersen Ødeby Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem sveinod@viken.no 466 25 198 466 25 198
Gro Haug Fylkestinget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem grohau@viken.no 970 14 727 970 14 727
Kari Anne Sand Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem karisan@viken.no 918 66 262 918 66 262
Jane Bråthen Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem janebr@viken.no 992 61 250 992 61 250
Inger Kaatorp Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem ingerkaa@viken.no 959 12 345 959 12 345
Pål Terje Rørby Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem palr@viken.no 913 68 675 913 68 675
Anders Klaseie Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem anderskl@viken.no 415 00 030 415 00 030
Sylvia Brandsrud Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem sylviab@viken.no 915 7 5240 915 7 5240
Anne Kristine Norman Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem annenor@viken.no 917 66 187 917 66 187
Halvor Bratlie Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem halvorbr@viken.no 906 49 568 906 49 568
Gudbrand Kvaal Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem thorkv@viken.no 909 27 649 909 27 649
Iver Tollef Stastad Fylkestinget Senterpartiet (SP) Varamedlem ivers@viken.no 902 74 737 902 74 737
Kjell Erland Grønbeck Fylkestinget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjellg@viken.no 400 54 064 400 54 064
Lars Salvesen Fylkestinget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem larssal@viken.no 932 49 752 932 49 752
Hege Irene Fossum Fylkestinget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem hegefo@viken.no 996 42 684 996 42 684
Brynjar Høidebraaten Fylkestinget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem brynjarh@viken.no 908 22 446 908 22 446
Astrid-Therese Theisen Fylkestinget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem astridthet@viken.no 918 75 074 918 75 074
Nikki Schei Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem anderssch@viken.no 932 68 966 932 68 966
Eivind Hoff-Elimari Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem eivindh@viken.no 954 29 517 954 29 517
Anne Hilde Røsvik Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem annerosv@viken.no 915 49 235 915 49 235
Eline Stangeland Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem elines@viken.no 913 49 588 913 49 588
Sigve Brouwer Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem sigveb@viken.no 408 09 413 408 09 413
Herman Ekle Lund Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem hermanl@viken.no 909 27 653 909 27 653
Marius Hagen Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem mariusha@viken.no 974 74 539 974 74 539
Line Asphaug Fylkestinget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem lineas@viken.no 900 79 310 900 79 310
Knut Erik Christophersen Fylkestinget Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem knutch@viken.no 976 15 557 976 15 557
Margit Ramsrud Fylkestinget Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem margitr@viken.no 900 88 814 900 88 814
Britt Hege Monsen Vestlie Fylkestinget Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem brittv@viken.no 458 04 459 458 04 459
Harald Wessel-Berg Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem haraldwe@viken.no 412 11 180 412 11 180
Otto William Waale Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem ottow@viken.no 404 27 652 404 27 652
Øivind Fjeldheim Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem oivindf@viken.no 997 59 923 997 59 923
Tor Knutsen Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem torkn@viken.no 906 14 261 906 14 261
Tommy Karlsen Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem tommyka@viken.no 913 36 859 913 36 859
Marcus Einarson Osen Fylkestinget Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem marcuso@viken.no 902 05 972 902 05 972
Lars Tveiten Fylkestinget Rødt (RØDT) Varamedlem larstv@viken.no 917 79 187 917 79 187
Anne Steinsland Fylkestinget Rødt (RØDT) Varamedlem annestei@viken.no 926 84 430 926 84 430
Kåre Inge Andersen Fylkestinget Rødt (RØDT) Varamedlem karean 976 12 982 976 12 982
Brit Helen Bøhler Fylkestinget Rødt (RØDT) Varamedlem britb@viken.no 941 33 452 941 33 452
Hannah Berg Fylkestinget Rødt (RØDT) Varamedlem hannahb@viken.no 918 48 394 918 48 394
Finn-Erik Blakstad Fylkestinget Venstre (V) Medlem finnerikb@viken.no 928 38 674 928 38 674
Hulda Tronstad Fylkestinget Venstre (V) Varamedlem huldat@viken.no 992 61 816 992 61 816
Njål Vikdal Fylkestinget Venstre (V) Varamedlem njalv@viken.no 982 30 750 982 30 750
Anders Wengen Fylkestinget Venstre (V) Varamedlem andersw@viken.no 971 36 922 971 36 922
Camilla Edi Hille Fylkestinget Venstre (V) Varamedlem camillahi@viken.no 977 57 207 977 57 207
Terje Turøy Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem terjetu@viken.no 913 85 414 913 85 414
Live Solhaug Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem liveso@viken.no 467 85 914 467 85 914
Audun Hammer Hovda Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem audunh@viken.no 932 59 046 932 59 046
Rannveig Kvifte Andresen Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem rannveigan@viken.no 481 03 943 481 03 943
Gernot Ernst Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem gernote@viken.no 480 72 777 480 72 777
Margareta Jansen Brovold Fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem margarethb@viken.no 456 13 700 456 13 700
Lasse Lehre Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem lassele@viken.no 913 52 842 913 52 842
Torill Hodt Heggen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem torillh@viken.no 452 59 001 452 59 001
Jonas Nikolaisen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem jonasni@viken.no 942 59 133 942 59 133
Thor Hals Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem thorhal@viken.no 958 07 242 958 07 242
Ketil Nordengen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem ketiln@viken.no 907 71 749 907 71 749
Cordelia Bardalen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem cordeliab@viken.no 977 20 372 977 20 372
Kjell Günther Petterson Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem kjellp@viken.no 909 58 480 909 58 480
Gunnar Wiik Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem gunnarw@viken.no 414 32 772 414 32 772
Gretha Kant Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem grethak@viken.no 951 49 664 951 49 664
Inger-Brit Vindegg Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem ingerbritv 926 99 111 926 99 111
Bente Krystad Heiersjø Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem bentehei 916 07 435 916 07 435
Frederikke Stensrød Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem benteste@viken.no 906 24 295 906 24 295
Kirsti Kierulf Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem kirstik@viken.no 971 91 128 971 91 128
Anita Skretteberg Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem anitask@viken.no 977 26 711 977 26 711
Thomas Fosen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem thomasfo@viken.no 930 57 200 930 57 200
Mathias Opdal Weseth Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem mathiasw@viken.no 992 96 710 992 96 710
Aleksander Abelsen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem aleksandea@viken.no 954 76 273 954 76 273
Dag Fjeld Edvardsen Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem daged@viken.no 901 42 255 901 42 255
Haakon Kvenna Veum Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem hakonve@viken.no 915 24 948 915 24 948
Lise Nygård Lund Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem liselun@viken.no 957 09 816 957 09 816
Fredrik Holm Fylkestinget Høyre (H) Varamedlem fredrikho@viken.no 952 22 966 952 22 966
Grethe Lise Lunde Ingerø Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem grethelisi@viken.no 996 99 353 996 99 353
Tobias Linge Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem tobiasl@viken.no 951 13 100 951 13 100
Elin Maria L'Estrange Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elinle@viken.no 413 09 469 413 09 469
Terje Bråthen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjebr@viken.no 901 26 962 901 26 962
Anne Kristin Hov Hilleren Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem annehi@viken.no 908 58 666 908 58 666
Terje Moland Pedersen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjep@viken.no 916 78 187 916 78 187
Tove Steen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem toveste@viken.no 414 53 166 414 53 166
Vidar Mikalsen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem vidarm@viken.no 412 85 812 412 85 812
Kari Aalerud Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem kariaal@viken.no 474 00 095 474 00 095
Terje Granerud Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjegran@viken.no 952 52 560 952 52 560
Aase Furali Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem aasefu@viken.no 905 37 385 905 37 385
Atle Ottesen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem atleot@viken.no 916 01 928 916 01 928
Sigmund Valberg Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem sigmundv@viken.no Ikke registrert Ikke registrert
Iselin Andersen Olafsen Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Terje Olsson Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjeol@viken.no 901 63 262 901 63 262
Dagny Christin Sten Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem dagnys@viken.no 461 33 346 461 33 346
Bendik Thun Fylkestinget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem bendikth@viken.no 415 70 462 415 70 462
Marcus André Holst Pedersen Fylkestinget Venstre (V) Varamedlem marcush@viken.no 468 79 502 468 79 502
Erik Leif Henni Fylkestinget Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem erikhen@viken.no 920 43 578 920 43 578
Anette Marie Solli Fylkesvalgstyret Høyre (H) Varamedlem anettes@viken.no 901 88 965 901 88 965
Simen Nord Fylkesvalgstyret Høyre (H) Medlem simenn@viken.no 408 40 834 408 40 834
Roger Ryberg Fylkesvalgstyret Arbeiderpartiet (AP) Leder rogerr@viken.no 934 29 429 934 29 429
Hoda Imad Fylkesvalgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem hodai@viken.no 900 22 610 900 22 610
Rune Fredriksen Fylkesvalgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem runef@viken.no 901 78 474 901 78 474
Lavrans Kierulf Fylkesvalgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem lavransk@viken.no 404 84 602 404 84 602
Ida Ohme Pedersen Fylkesvalgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem idap@viken.no 957 96 463 957 96 463
Brita Skallerud Fylkesvalgstyret Senterpartiet (SP) Medlem britas@viken.no 924 57 780 924 57 780
Magnus Weggesrud Fylkesvalgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem magnusw@viken.no 413 67 814 413 67 814
Ole Andreas Lilloe-Olsen Fylkesvalgstyret Venstre (V) Medlem oleli@viken.no 916 90 519 916 90 519
Tove Hofstad Fylkesvalgstyret Venstre (V) Varamedlem toveh@viken.no 908 72 453 908 72 453
Kristin Antun Fylkesvalgstyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristina@viken.no 971 15 997 971 15 997
Øyvind Solum Fylkesvalgstyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem oyvinds@viken.no 909 95 595 909 95 595
Terje Vegard Kopperud Fylkesvalgstyret Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Medlem terjek@viken.no 922 12 876 922 12 876
Camilla Sørensen Eidsvold Fylkesvalgstyret SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem camillae@viken.no 414 04 285 414 04 285
Balder Alvær Olafsen Fylkesvalgstyret SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem baldero@viken.no 474 62 520 474 62 520
Kathy Lie Fylkesvalgstyret SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem kathyl@viken.no 911 46 138 911 46 138
Sadi Emeci Fylkesvalgstyret SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem sadie@viken.no 916 90 145 916 90 145
Ida Lindtveit Røse Fylkesvalgstyret Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem idar@viken.no 907 28 023 907 28 023
Britt Egeland Gulbrandsen Fylkesvalgstyret Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem brittg@viken.no 419 34 446 419 34 446
Hans Petter de Fine Fylkesvalgstyret Rødt (RØDT) Medlem hansf@viken.no 986 00 780 986 00 780
Ann May Noomi Martinsen Fylkesvalgstyret Rødt (RØDT) Varamedlem Annm@viken.no 924 34 750 924 34 750
Ragnar Dahl Fylkesvalgstyret Pensjonistpartiet (PP) Medlem ragnard@viken.no 934 98 520 934 98 520
Knut Erik Christophersen Fylkesvalgstyret Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem knutch@viken.no 976 15 557 976 15 557
Otto William Waale Fylkesvalgstyret Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem ottow@viken.no 404 27 652 404 27 652
Camilla Høvik Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sondre Brobakken Kristiansen Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hedda Bjørnstad Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Henrik von Tangen-Jordan Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ronja Salomonsen Borgemyr Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Synne Bjørnebråten Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Daniel Aluku Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Leder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jonatan Maurangsnes Johansen Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ståle Mørch Halvorsen Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jonathan Emanuell Romuld Hansen Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sanne Kristin Kristensen Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingvild Søreide Interimstyre for ungdommens fylkesråd i Viken () Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Egil Ax Klagenemnda Høyre (H) Medlem egila@viken.no 920 88 454 920 88 454
Mons-Ivar Mjelde Klagenemnda Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem monsivarm@viken.no 404 54 938 404 54 938
Lone Kjølsrud Klagenemnda Fremskrittspartiet (FRP) Medlem lonek@viken.no 930 03 673 930 03 673
Michael Torp Klagenemnda Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem michaelto@viken.no 959 29 852 959 29 852
Rannveig Kvifte Andresen Klagenemnda SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem rannveigan@viken.no 481 03 943 481 03 943
Margareta Jansen Brovold Klagenemnda SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem margarethb@viken.no 456 13 700 456 13 700
Elin Maria L'Estrange Klagenemnda Arbeiderpartiet (AP) Medlem elinle@viken.no 413 09 469 413 09 469
Terje Moland Pedersen Klagenemnda Arbeiderpartiet (AP) Leder terjep@viken.no 916 78 187 916 78 187
Aase Furali Klagenemnda Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem aasefu@viken.no 905 37 385 905 37 385
Simen Nord Komité for finans, administrasjon og klima Høyre (H) Leder simenn@viken.no 408 40 834 408 40 834
Christina Højer Mørkve Komité for finans, administrasjon og klima Høyre (H) Medlem crhistinam@viken.no 971 21 625 971 21 625
Lars Berge Komité for finans, administrasjon og klima Høyre (H) Medlem larsbe@viken.no 908 35 499 908 35 499
Rune Fredriksen Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Medlem runef@viken.no 901 78 474 901 78 474
Torunn Skottevik Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Medlem torunns@viken.no 950 32 813 950 32 813
Anne Sandum Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Medlem annesan@viken.no 408 05 995 408 05 995
Håvard Jensen Komité for finans, administrasjon og klima Fremskrittspartiet (FRP) Medlem havardj@viken.no 901 52 973 901 52 973
Ole Kristian Kaurstad Komité for finans, administrasjon og klima Senterpartiet (SP) Medlem oleka@viken.no 915 60 814 915 60 814
Anne Katrine Grimsrud Komité for finans, administrasjon og klima Senterpartiet (SP) Medlem annegr 470 27 035 470 27 035
Øyvind Solum Komité for finans, administrasjon og klima Miljøpartiet De Grønne (MDG) Nestleder oyvinds@viken.no 909 95 595 909 95 595
Balder Alvær Olafsen Komité for finans, administrasjon og klima SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem baldero@viken.no 474 62 520 474 62 520
Ida Lindtveit Røse Komité for finans, administrasjon og klima Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem idar@viken.no 907 28 023 907 28 023
Ole Guttorm Brenden Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Medlem olebre@viken.no 997 62 698 Ikke registrert
Ida Irene Julsen Komité for finans, administrasjon og klima Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem idaju@viken.no Ikke registrert 411 82 011
Adnan Afzal Komité for finans, administrasjon og klima Høyre (H) Varamedlem adnanaf@viken.no 458 51 585 Ikke registrert
Tor Petter Ekroll Komité for finans, administrasjon og klima Senterpartiet (SP) Varamedlem torekr@viken.no 451 30 300 Ikke registrert
Michael Torp Komité for finans, administrasjon og klima Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem michaelto@viken.no 959 29 852 959 29 852
Kari Anne Sand Komité for finans, administrasjon og klima Senterpartiet (SP) Varamedlem karisan@viken.no 918 66 262 918 66 262
Jane Bråthen Komité for finans, administrasjon og klima Senterpartiet (SP) Varamedlem janebr@viken.no 992 61 250 992 61 250
Anders Wengen Komité for finans, administrasjon og klima Venstre (V) Varamedlem andersw@viken.no 971 36 922 971 36 922
Live Solhaug Komité for finans, administrasjon og klima SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem liveso@viken.no 467 85 914 467 85 914
Audun Hammer Hovda Komité for finans, administrasjon og klima SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem audunh@viken.no 932 59 046 932 59 046
Gernot Ernst Komité for finans, administrasjon og klima SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem gernote@viken.no 480 72 777 480 72 777
Anita Skretteberg Komité for finans, administrasjon og klima Høyre (H) Varamedlem anitask@viken.no 977 26 711 977 26 711
Dag Fjeld Edvardsen Komité for finans, administrasjon og klima Høyre (H) Varamedlem daged@viken.no 901 42 255 901 42 255
Tove Steen Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem toveste@viken.no 414 53 166 414 53 166
Runar Landsverk Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem runarla@viken.no 464 60 021 464 60 021
Atle Ottesen Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem atleot@viken.no 916 01 928 916 01 928
Dagny Christin Sten Komité for finans, administrasjon og klima Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem dagnys@viken.no 461 33 346 461 33 346
Erik Leif Henni Komité for finans, administrasjon og klima Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem erikhen@viken.no 920 43 578 920 43 578
Anette Marie Solli Komité for kultur Høyre (H) Medlem anettes@viken.no 901 88 965 901 88 965
Synnøve Kongsrud Komité for kultur Høyre (H) Medlem synnovek@viken.no 481 40 604 481 40 604
Johan Baumann Komité for kultur Høyre (H) Medlem johanb@viken.no 900 49 800 900 49 800
Cecilie Agnalt Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Leder ceciliea@viken.no 917 15 646 917 15 646
Fredrik Kveseth Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem fredrikk@viken.no 921 38 155 921 38 155
Martin Ludvigsen Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem martinl@viken.no 926 00 368 926 00 368
Morgan Langfeldt Komité for kultur Fremskrittspartiet (FRP) Nestleder morganl@viken.no 911 04 016 911 04 016
Ståle Sørensen Komité for kultur Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem stales@viken.no 917 90 779 917 90 779
Mette Algrim Komité for kultur Uavhengig (UAVH) Medlem mettea@viken.no 950 88 546 950 88 546
Tobias Langås Handeland Komité for kultur Rødt (RØDT) Medlem tobiash@viken.no 981 04 337 981 04 337
Ragnar Dahl Komité for kultur Pensjonistpartiet (PP) Medlem ragnard@viken.no 934 98 520 934 98 520
Anders Eidsvaag Graven Komité for kultur Senterpartiet (SP) Medlem andersgra@viken.no 482 27 722 Ikke registrert
Ina Rangønes Libak Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem inali@viken.no 957 47 738 957 47 738
Kristin Løvaas Gjerde Komité for kultur Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem kristingj@viken.no 414 74 132 414 74 132
Gro Haug Komité for kultur Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem grohau@viken.no 970 14 727 970 14 727
Jane Bråthen Komité for kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem janebr@viken.no 992 61 250 992 61 250
Pål Terje Rørby Komité for kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem palr@viken.no 913 68 675 913 68 675
Brynjar Høidebraaten Komité for kultur Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem brynjarh@viken.no 908 22 446 908 22 446
Nikki Schei Komité for kultur Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem anderssch@viken.no 932 68 966 932 68 966
Line Asphaug Komité for kultur Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem lineas@viken.no 900 79 310 900 79 310
Britt Hege Monsen Vestlie Komité for kultur Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem brittv@viken.no 458 04 459 458 04 459
Øivind Fjeldheim Komité for kultur () Varamedlem oivindf@viken.no 997 59 923 997 59 923
Lars Tveiten Komité for kultur Rødt (RØDT) Varamedlem larstv@viken.no 917 79 187 917 79 187
Anne Steinsland Komité for kultur Rødt (RØDT) Varamedlem annestei@viken.no 926 84 430 926 84 430
Camilla Edi Hille Komité for kultur Venstre (V) Varamedlem camillahi@viken.no 977 57 207 977 57 207
Torill Hodt Heggen Komité for kultur Høyre (H) Varamedlem torillh@viken.no 452 59 001 452 59 001
Gunnar Wiik Komité for kultur Høyre (H) Varamedlem gunnarw@viken.no 414 32 772 414 32 772
Aleksander Abelsen Komité for kultur Høyre (H) Varamedlem aleksandea@viken.no 954 76 273 954 76 273
Fredrik Holm Komité for kultur Høyre (H) Varamedlem fredrikho@viken.no 952 22 966 952 22 966
Grethe Lise Lunde Ingerø Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem grethelisi@viken.no 996 99 353 996 99 353
Tone Merete Hauk-Hansen Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem tonehauk@viken.no 905 81 631 905 81 631
Terje Granerud Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjegran@viken.no 952 52 560 952 52 560
Iselin Andersen Olafsen Komité for kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Roar Lund Komité for næring Høyre (H) Medlem roarl@viken.no 951 33 590 951 33 590
Iselin Haugo Komité for næring Høyre (H) Medlem iselinh@viken.no 954 44 908 954 44 908
Morten Eriksrød Komité for næring Høyre (H) Medlem mortener@viken.no 922 28 697 922 28 697
Sebastian Næss Langaas Komité for næring Høyre (H) Medlem sebastial@viken.no 920 86 167 920 86 167
Jens Petter Hagen Komité for næring Arbeiderpartiet (AP) Medlem jensh@viken.no 911 16 096 911 16 096
Bhanuja Rasiah Komité for næring Arbeiderpartiet (AP) Medlem bhanujar@viken.no 980 26 561 980 26 561
Lars Pedersen Due Komité for næring Arbeiderpartiet (AP) Medlem larsd@viken.no 932 44 088 932 44 088
Ida Ohme Pedersen Komité for næring Fremskrittspartiet (FRP) Leder idap@viken.no 957 96 463 957 96 463
Brita Skallerud Komité for næring Senterpartiet (SP) Medlem britas@viken.no 924 57 780 924 57 780
Eli Hovd Prestegården Komité for næring Senterpartiet (SP) Medlem elip@viken.no 909 17 556 909 17 556
Tove Hofstad Komité for næring Venstre (V) Medlem toveh@viken.no 908 72 453 908 72 453
Benedicte Lund Komité for næring Miljøpartiet De Grønne (MDG) Nestleder benedictel@viken.no 977 14 838 977 14 838
Hans Petter de Fine Komité for næring Rødt (RØDT) Medlem hansf@viken.no 986 00 780 986 00 780
Silje Josten Kjosbakken Komité for næring Rødt (RØDT) Varamedlem siljekj@viken.no 922 54 973 922 54 973
Christoffer Pederssen Komité for næring Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem christofp@viken.no 938 68 368 938 68 368
Wenche Anita Storsveen Bjerke Komité for næring Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem wenchebje@viken.no 408 74 939 408 74 939
Kjell Erland Grønbeck Komité for næring Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjellg@viken.no 400 54 064 400 54 064
Eivind Hoff-Elimari Komité for næring Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem eivindh@viken.no 954 29 517 954 29 517
Hannah Berg Komité for næring Rødt (RØDT) Varamedlem hannahb@viken.no 918 48 394 918 48 394
Hulda Tronstad Komité for næring Venstre (V) Varamedlem huldat@viken.no 992 61 816 992 61 816
Cordelia Bardalen Komité for næring Høyre (H) Varamedlem cordeliab@viken.no 977 20 372 977 20 372
Inger-Brit Vindegg Komité for næring Høyre (H) Varamedlem ingerbritv 926 99 111 926 99 111
Thomas Fosen Komité for næring Høyre (H) Varamedlem thomasfo@viken.no 930 57 200 930 57 200
Haakon Kvenna Veum Komité for næring Høyre (H) Varamedlem hakonve@viken.no 915 24 948 915 24 948
Elin Maria L'Estrange Komité for næring Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elinle@viken.no 413 09 469 413 09 469
Vidar Mikalsen Komité for næring Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem vidarm@viken.no 412 85 812 412 85 812
Terje Olsson Komité for næring Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjeol@viken.no 901 63 262 901 63 262
Dag Lislien Komité for næring Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lise Hagen Rebbestad Komité for plan Høyre (H) Nestleder liser@viken.no 970 24 192 970 24 192
Egil Ax Komité for plan Høyre (H) Medlem egila@viken.no 920 88 454 920 88 454
Gretha Evelin Thuen Komité for plan Høyre (H) Medlem grethat@viken.no 910 07 353 910 07 353
Gunvor Eldegard Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Medlem gunvore@viken.no 918 76 278 918 76 278
Arne-Rune Gjelsvik Komité for plan Fremskrittspartiet (FRP) Medlem arneruneg@viken.no 924 23 533 924 23 533
Ole Johan Lakselv Komité for plan Fremskrittspartiet (FRP) Medlem olel@viken.no 402 86 670 402 86 670
Annette Lindahl Raakil Komité for plan Senterpartiet (SP) Leder annetter@viken.no 906 83 299 906 83 299
Dagfinn Sundsbø Komité for plan Senterpartiet (SP) Medlem dagfinns@viken.no 977 65 835 977 65 835
Ole Andreas Lilloe-Olsen Komité for plan Venstre (V) Medlem oleli@viken.no 916 90 519 916 90 519
Hanne Lisa Matt Komité for plan Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem hannem@viken.no 450 19 787 450 19 787
Camilla Sørensen Eidsvold Komité for plan SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem camillae@viken.no 414 04 285 414 04 285
Petra Brinch Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Medlem petrab@viken.no 90621710 Ikke registrert
Janicke Karin Solheim Komité for plan Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem janiches@viken.no 951 40 376 Ikke registrert
Steinar Berthelsen Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Medlem steinarbe@viken.no 971 49 259 Ikke registrert
Glenn Håkon Melby Komité for plan Høyre (H) Varamedlem glennm@viken.no 959 26 867 Ikke registrert
Tonje Lavik Komité for plan Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem tonjela@viken.no 943 37 870 943 37 870
Helge Fossum Komité for plan Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem helgefo@viken.no 920 26 737 920 26 737
Anders Klaseie Komité for plan Senterpartiet (SP) Varamedlem anderskl@viken.no 415 00 030 415 00 030
Astrid-Therese Theisen Komité for plan Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem astridthet@viken.no 918 75 074 918 75 074
Camilla Edi Hille Komité for plan Venstre (V) Varamedlem camillahi@viken.no 977 57 207 977 57 207
Terje Turøy Komité for plan SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem terjetu@viken.no 913 85 414 913 85 414
Kjell Günther Petterson Komité for plan Høyre (H) Varamedlem kjellp@viken.no 909 58 480 909 58 480
Gretha Kant Komité for plan Høyre (H) Varamedlem grethak@viken.no 951 49 664 951 49 664
Bente Krystad Heiersjø Komité for plan Høyre (H) Varamedlem bentehei 916 07 435 916 07 435
Grethe Lise Lunde Ingerø Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem grethelisi@viken.no 996 99 353 996 99 353
Anne Kristin Hov Hilleren Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem annehi@viken.no 908 58 666 908 58 666
Aase Furali Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem aasefu@viken.no 905 37 385 905 37 385
Sigmund Valberg Komité for plan Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem sigmundv@viken.no Ikke registrert Ikke registrert
Sahar Madahian Komité for plan SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem saharm@viken.no Ikke registrert Ikke registrert
Sandra Bruflot Komité for samferdsel Høyre (H) Nestleder sandrab@viken.no 954 67 717 954 67 717
Erik Unaas Komité for samferdsel Høyre (H) Medlem eriku@viken.no 900 25 953 900 25 953
Trine-Lise Østlund Blime Komité for samferdsel Høyre (H) Medlem trineliseb@viken.no 412 74 451 412 74 451
Bjørn Tore Ødegården Komité for samferdsel Arbeiderpartiet (AP) Leder bjorno@viken.no 473 22 323 473 22 323
Erik Kaupang Komité for samferdsel Arbeiderpartiet (AP) Medlem erikk@viken.no 917 75 523 917 75 523
Jenny Evjen Komité for samferdsel Arbeiderpartiet (AP) Medlem jennye@viken.no 930 06 393 930 06 393
Liv Gustavsen Komité for samferdsel Fremskrittspartiet (FRP) Medlem livg@viken.no 924 62 743 924 62 743
Håkon Tolsby Komité for samferdsel Senterpartiet (SP) Medlem hakont@viken.no 960 00 315 960 00 315
Kristoffer Robin Haug Komité for samferdsel Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristoffeh@viken.no 958 30 942 958 30 942
Terje Vegard Kopperud Komité for samferdsel Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Medlem terjek@viken.no 922 12 876 922 12 876
Ann May Noomi Martinsen Komité for samferdsel Rødt (RØDT) Medlem Annm@viken.no 924 34 750 924 34 750
Elisabeth Bakke Komité for samferdsel Senterpartiet (SP) Medlem elisabeba@viken.no 922 34 654 Ikke registrert
Inger Lønseth Komité for samferdsel Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Tønnes Stenersen Komité for samferdsel Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem knutstee@viken.no 951 34 121 951 34 121
Julia Brännström Nordtug Komité for samferdsel Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem juliano@viken.no 464 28 102 464 28 102
Anne Kristine Norman Komité for samferdsel Senterpartiet (SP) Varamedlem annenor@viken.no 917 66 187 917 66 187
Halvor Bratlie Komité for samferdsel Senterpartiet (SP) Varamedlem halvorbr@viken.no 906 49 568 906 49 568
Lars Salvesen Komité for samferdsel Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem larssal@viken.no 932 49 752 932 49 752
Anne Hilde Røsvik Komité for samferdsel Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem annerosv@viken.no 915 49 235 915 49 235
Sigve Brouwer Komité for samferdsel Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem sigveb@viken.no 408 09 413 408 09 413
Knut Erik Christophersen Komité for samferdsel Venstre (V) Varamedlem knutch@viken.no 976 15 557 976 15 557
Otto William Waale Komité for samferdsel Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem ottow@viken.no 404 27 652 404 27 652
Kåre Inge Andersen Komité for samferdsel Rødt (RØDT) Varamedlem karean 976 12 982 976 12 982
Brit Helen Bøhler Komité for samferdsel Rødt (RØDT) Varamedlem britb@viken.no 941 33 452 941 33 452
Finn-Erik Blakstad Komité for samferdsel Venstre (V) Medlem finnerikb@viken.no 928 38 674 928 38 674
Njål Vikdal Komité for samferdsel Venstre (V) Varamedlem njalv@viken.no 982 30 750 982 30 750
Lasse Lehre Komité for samferdsel Høyre (H) Varamedlem lassele@viken.no 913 52 842 913 52 842
Ketil Nordengen Komité for samferdsel Høyre (H) Varamedlem ketiln@viken.no 907 71 749 907 71 749
Terje Moland Pedersen Komité for samferdsel Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terjep@viken.no 916 78 187 916 78 187
Kari Aalerud Komité for samferdsel Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem kariaal@viken.no 474 00 095 474 00 095
Tone Skretting Komité for samferdsel Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tore Opdal Hansen Komité for utdanning Høyre (H) Leder toreh@viken.no 952 21 618 952 21 618
Dag Øivind Henriksen Komité for utdanning Høyre (H) Medlem dagh@viken.no 988 17 155 988 17 155
Maren Winnem Komité for utdanning Høyre (H) Medlem marenw@viken.no 921 58 907 921 58 907
Monica Carmen Gåsvatn Komité for utdanning Høyre (H) Medlem monicag@viken.no 928 04 587 928 04 587
Hoda Imad Komité for utdanning Arbeiderpartiet (AP) Medlem hodai@viken.no 900 22 610 900 22 610
Hege Dubec Komité for utdanning Arbeiderpartiet (AP) Medlem heged@viken.no 970 88 755 970 88 755
Mons-Ivar Mjelde Komité for utdanning Arbeiderpartiet (AP) Medlem monsivarm@viken.no 404 54 938 404 54 938
Lavrans Kierulf Komité for utdanning Fremskrittspartiet (FRP) Medlem lavransk@viken.no 404 84 602 404 84 602
Magnus Weggesrud Komité for utdanning Senterpartiet (SP) Medlem magnusw@viken.no 413 67 814 413 67 814
Elisabeth Strengen Gundersen Komité for utdanning Senterpartiet (SP) Medlem elisabethg@viken.no 900 25 477 900 25 477
Kristin Antun Komité for utdanning Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristina@viken.no 971 15 997 971 15 997
Sadi Emeci Komité for utdanning SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder sadie@viken.no 916 90 145 916 90 145
Britt Egeland Gulbrandsen Komité for utdanning Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem brittg@viken.no 419 34 446 419 34 446
Ruth Solveig Birkeland Komité for utdanning SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem ruthb@viken.no 977 91 735 Ikke registrert
Lone Kjølsrud Komité for utdanning Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem lonek@viken.no 930 03 673 930 03 673
Inger Kaatorp Komité for utdanning Senterpartiet (SP) Varamedlem ingerkaa@viken.no 959 12 345 959 12 345
Sylvia Brandsrud Komité for utdanning Senterpartiet (SP) Varamedlem sylviab@viken.no 915 7 5240 915 7 5240
Hege Irene Fossum Komité for utdanning Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem hegefo@viken.no 996 42 684 996 42 684
Eline Stangeland Komité for utdanning Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem elines@viken.no 913 49 588 913 49 588
Marius Hagen Komité for utdanning Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem mariusha@viken.no 974 74 539 974 74 539
Jonas Nikolaisen Komité for utdanning Høyre (H) Varamedlem jonasni@viken.no 942 59 133 942 59 133
Kirsti Kierulf Komité for utdanning Høyre (H) Varamedlem kirstik@viken.no 971 91 128 971 91 128
Mathias Opdal Weseth Komité for utdanning Høyre (H) Varamedlem mathiasw@viken.no 992 96 710 992 96 710
Lise Nygård Lund Komité for utdanning Høyre (H) Varamedlem liselun@viken.no 957 09 816 957 09 816
Tobias Linge Komité for utdanning Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem tobiasl@viken.no 951 13 100 951 13 100
Bendik Thun Komité for utdanning Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem bendikth@viken.no 415 70 462 415 70 462
Marcus André Holst Pedersen Komité for utdanning Venstre (V) Varamedlem marcush@viken.no 468 79 502 468 79 502
Leon Nathaniel Stellander Komité for utdanning SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem leons@viken.no Ikke registrert Ikke registrert
Camilla Aas Komité for utdanning Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem camillaa@viken.no Ikke registrert Ikke registrert
Trine-Lise Østlund Blime Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Høyre (H) Varamedlem trineliseb@viken.no 412 74 451 412 74 451
Cecilie Agnalt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ceciliea@viken.no 917 15 646 917 15 646
Martin Ludvigsen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Arbeiderpartiet (AP) Medlem martinl@viken.no 926 00 368 926 00 368
Morgan Langfeldt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Fremskrittspartiet (FRP) Medlem morganl@viken.no 911 04 016 911 04 016
Elisabeth Strengen Gundersen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Senterpartiet (SP) Varamedlem elisabethg@viken.no 900 25 477 900 25 477
Kathy Lie Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem kathyl@viken.no 911 46 138 911 46 138
Josefine Skåland Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Reidar Lauritsen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Trond Hegerstrøm Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Gunn Karin Karlsen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Åse Synnøve Jakobsen Jakobsen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sverre Bergenholdt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Alette Reinholdt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Rune Kløvtveit Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Blindeforbundet (BF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Runar Kvam Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ragnhild Skovly Hartviksen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tine Lillemoen Asklund Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Roar Høidal Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lena Torgersen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Eileen Gundersen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Rune Hansen Gunnerud Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Inger Marie Nilsen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Vedal Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Celina Sjøberg Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anette Marie Solli Valgkomiteen Høyre (H) Medlem anettes@viken.no 901 88 965 901 88 965
Simen Nord Valgkomiteen Høyre (H) Varamedlem simenn@viken.no 408 40 834 408 40 834
Roger Ryberg Valgkomiteen Arbeiderpartiet (AP) Leder rogerr@viken.no 934 29 429 934 29 429
Hoda Imad Valgkomiteen Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem hodai@viken.no 900 22 610 900 22 610
Rune Fredriksen Valgkomiteen Arbeiderpartiet (AP) Medlem runef@viken.no 901 78 474 901 78 474
Lavrans Kierulf Valgkomiteen Fremskrittspartiet (FRP) Medlem lavransk@viken.no 404 84 602 404 84 602
Ida Ohme Pedersen Valgkomiteen Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem idap@viken.no 957 96 463 957 96 463
Brita Skallerud Valgkomiteen Senterpartiet (SP) Medlem britas@viken.no 924 57 780 924 57 780
Magnus Weggesrud Valgkomiteen Senterpartiet (SP) Varamedlem magnusw@viken.no 413 67 814 413 67 814
Ole Andreas Lilloe-Olsen Valgkomiteen Venstre (V) Medlem oleli@viken.no 916 90 519 916 90 519
Tove Hofstad Valgkomiteen Venstre (V) Varamedlem toveh@viken.no 908 72 453 908 72 453
Hanne Lisa Matt Valgkomiteen Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem hannem@viken.no 450 19 787 450 19 787
Kristin Antun Valgkomiteen Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem kristina@viken.no 971 15 997 971 15 997
Terje Vegard Kopperud Valgkomiteen Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Medlem terjek@viken.no 922 12 876 922 12 876
Christin Jeanette Gerner-Mathisen Valgkomiteen Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Varamedlem christing@viken.no 958 78 791 958 78 791
Camilla Sørensen Eidsvold Valgkomiteen SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem camillae@viken.no 414 04 285 414 04 285
Balder Alvær Olafsen Valgkomiteen SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem baldero@viken.no 474 62 520 474 62 520
Kathy Lie Valgkomiteen SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder kathyl@viken.no 911 46 138 911 46 138
Sadi Emeci Valgkomiteen SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem sadie@viken.no 916 90 145 916 90 145
Ida Lindtveit Røse Valgkomiteen Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem idar@viken.no 907 28 023 907 28 023
Britt Egeland Gulbrandsen Valgkomiteen Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem brittg@viken.no 419 34 446 419 34 446
Hans Petter de Fine Valgkomiteen Rødt (RØDT) Medlem hansf@viken.no 986 00 780 986 00 780
Ann May Noomi Martinsen Valgkomiteen Rødt (RØDT) Varamedlem Annm@viken.no 924 34 750 924 34 750
Ragnar Dahl Valgkomiteen Pensjonistpartiet (PP) Medlem ragnard@viken.no 934 98 520 934 98 520
Ruth Solveig Birkeland Valgkomiteen SV-Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem ruthb@viken.no 977 91 735 Ikke registrert
Knut Erik Christophersen Valgkomiteen Pensjonistpartiet (PP) Varamedlem knutch@viken.no 976 15 557 976 15 557