eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/4 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Handlingsprogram for Viken fylkesbibliotek 2021 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2021/5 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Samordning av tilskudd til større arrangementer for idrett og friluftsliv i Viken VIKEN FYLKESKOMMUNE
2021/6 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Temastrategier rådsområde kultur og mangfold VIKEN FYLKESKOMMUNE
2021/7 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Viken som antirasistisk sone VIKEN FYLKESKOMMUNE
2021/8 20210108 08.01.2021 Inngående brev Orientering til fylkestinget om status vedrørende korona og Viken fylkeskommunes bistand i leirskredet i Gjerdrum VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/549 20210108 08.01.2021 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Håvard Jensen (FrP) om skilting fare vilt VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/16 20210105 05.01.2021 Inngående brev Skjønnsmedlem for Viken fylkeskommune for perioden 2021-2024 - spørsmål Anette Skivdal
2020/536 20210105 05.01.2021 Inngående brev Melding om grovt overtramp av Alliansen ved innsamling av signaturer STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
2020/523 20210104 04.01.2021 Inngående brev Frikjøp av politisk representant høst 2020 - Krav nr. 2 ØVRE EIKER KOMMUNE
2021/1 20210104 04.01.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN
2020/273 20210104 04.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Viken fylkeskommune regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/480 20201222 22.12.2020 Inngående brev Ber om å få oversendt vedlegg til politisk sak i excel-format - JP 1- Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass- forslag til endringer i lovteksten § 4- 1 inntaksordning Hanne Wien
2020/522 20201221 21.12.2020 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Monica Gåsvatn (H) om smittesituasjonen ved St. Olav videregående skole VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/536 20201218 18.12.2020 Inngående brev Kopi - Stryk av underskrifter i partiet Alliansen Kjersti Nygaard mfl
2020/538 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Vikenmodellen - Seriøsitetskrav til leverandør VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/539 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/540 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Orientering om fordeling av tilskudd til kunst og kultur i Viken fylkeskommune 2020 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/543 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Orientering bygdemiljøpakker VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/544 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Samarbeidsavtale - Nye vedtekter - For oppgavefellesskapet NDLA VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/545 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak til fylkesrådet - Felles handlingsprogram kunst og kultur 2021 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/548 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Årsrapport Nasjonal digital læringsarena NDLA 2019 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/547 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Skolevalg 2021 - Forslag om valgreform VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/546 20201218 18.12.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Håvard Jensen (FrP) om skilting fylkesveier Håvard Jensen - FRP
2020/549 20201218 18.12.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Håvard Jensen (FrP) om skilting fare vilt Håvard Jensen - FRP
2020/480 20201217 17.12.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - JP 3 - Vedlegg til sak om inntaksforskrift - Inntak etter nærskoleprinsipp - Ordningen i praksis og kravspesifikasjon for programmering av VIGO Alexander Pedersen
2020/331 20201216 16.12.2020 Inngående brev Kopi - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdager MARKER KOMMUNE
2020/535 20201216 16.12.2020 Inngående brev Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 - Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/503 20201216 16.12.2020 Inngående brev Tillegg til sak PS 130/2020 – Midlertidig stans i innkreving i bomstasjon på sideveiene i prosjektet E6 Kolomoen- Moelv VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/491 20201216 16.12.2020 Inngående brev Tillegg til sak 2020/131 - Anmodningsvedtak vedrørende prosjekt E16 Kongsvinger- Slomarka VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/533 20201214 14.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Omklassifisering av Fv 2703 Kjellstadveien i Lier kommune Fylkesrådssekretariatet
2020/534 20201214 14.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak til fylkesrådet - Samordning av støtteordninger for rådsområde næring for 2021 Fylkesrådssekretariatet
2020/530 20201211 11.12.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra spørretimen fra Erik Kaupang (Ap) om Vinterregularitet FV 50 Hol-Aurland VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/531 20201211 11.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Samordning av støtteordninger for rådsområde næring for 2021 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/532 20201211 11.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Omklassifisering av Fv 2703 Kjellstadveien i Lier kommune VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/520 20201209 09.12.2020 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Britt Egeland Gulbrandsen (KrF) om Unionsleden og Rødsund bru VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/190 20201209 09.12.2020 Inngående brev Dok 8 forslag om habilitering og rehabilitering Norsk Fysioterapeutforening
2020/529 20201209 09.12.2020 Inngående brev Konferanse - Styringskonferansen 2021 - Mestrer vi kompleksiteten? Styring, ledelse og organisering i det 21. århundre DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
2020/526 20201208 08.12.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Lars Dahl Berge - Høyre
2020/441 20201208 08.12.2020 Inngående brev Stortingsvalget 2021 - Utpeking av valgansvarlige og delegert fullmakt VALGDIREKTORATET
2020/441 20201208 08.12.2020 Inngående brev Stortingsvalget 2021 - Oppfølging av utpeking av valgansvarlige og delegert fullmakt VALGDIREKTORATET
2020/528 20201208 08.12.2020 Inngående brev Vedrørende vedtak i kommunestyret - Våler kommune - Fjell skytebane Tor Blomfeldt
2020/16 20201208 08.12.2020 Inngående brev Listen over skjønnsmedlemmer - Kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer ASKER OG BÆRUM TINGRETT m.fl.
2020/313 20201207 07.12.2020 Inngående brev Utmeldte prepresentanter Christin Jeanette Gerner-Mathisen
2020/313 20201207 07.12.2020 Inngående brev Vedrørende Utmeldte representanter Bergo - MediHEAL
2020/525 20201204 04.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 - Oppfølgingssaker VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/524 20201204 04.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2014-19 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/493 20201204 04.12.2020 Inngående brev Svar på fylkestingets henvendelse om First Agenda og status etter 11 mnd i drift VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/480 20201204 04.12.2020 Inngående brev Oppdatert vedlegg til sak 62/2020 i komité for utdanning VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/523 20201203 03.12.2020 Inngående brev Refusjonskrav - Frikjøp av politisk representant høst 2020 - Magnus Weggesrud ØVRE EIKER KOMMUNE
2020/508 20201203 03.12.2020 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Gretha Evelin Thuen (H) om etterlyser handling VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/411 20201203 03.12.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2020/520 20201202 02.12.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Britt Egeland Gulbrandsen (KrF) om Unionsleden og Rødsund bru Kristelig Folkeparti
2020/521 20201202 02.12.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Balder Alvær Olafsen (SV) om Vikens vekterselskaper Sosialistisk Venstreparti - SV
2020/522 20201202 02.12.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Monica Gåsvatn (H) om smittesituasjonen ved St. Olav videregående skole Høyre
2020/480 20201201 01.12.2020 Inngående brev Vedlegg til sak om inntaksforskrift - Inntak etter nærskoleprinsipp - ordningen i praksis og kravspesifikasjon for programmering av VIGO VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/441 20201201 01.12.2020 Inngående brev Stortingsvalget 2021 - Forslag til valgliste etter valglovens § 6 for Fremskrittspartiet i Østfold valgdistrikt Fremskrittspartiet
2020/518 20201201 01.12.2020 Inngående brev Representantsforslag til fylkestinget SV-Sosialistisk Venstreparti
2020/519 20201201 01.12.2020 Inngående brev Representantsforslag til fylkestinget Kristelig Folkeparti
2020/458 20201201 01.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - tillegg til sak - korrigeringer VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/499 20201201 01.12.2020 Inngående brev Fylkesrådsleders svar på interpellasjon fra representanten Kristoffer Robin Haug (MDG) ang Wizz Air VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/496 20201201 01.12.2020 Inngående brev Fylkesrådsleders svar på interpellasjon fra representanten Tobias Langås Handeland (Rødt) vedr. eksamen våren 2021 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/474 20201201 01.12.2020 Inngående brev Uttalelser fra yrkesopplæringsnemnda - Opplæringstilbudet 2021-2022 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/474 20201201 01.12.2020 Inngående brev Oversikt over forslag til opplæringstilbud 2021 - 2022 pr. skole VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/480 20201130 30.11.2020 Inngående brev Inntak etter nærskoleprinsipp - ordningen i praksis og kravspesifikasjon for programmering av VIGO Viken fylkesråd
2020/516 20201130 30.11.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Regional plan for Nordfjella - Handlingsprogram 2021-2024 VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/517 20201127 27.11.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Organisasjonsstrategi for Viken fylkeskommune VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/513 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Fullmakt i forbindelse med økte kostnader for skoleskyss og smittevern Viken Fylkesråd
2020/514 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tiltak for å opprettholde smittevern på skolebusser RUTER AS
2020/512 20201125 25.11.2020 Inngående brev Til komite for samferdsel om skoleskyss og smittevern YRKESTRAFIKKFORBUNDET
2020/446 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedlegg til sak om gratis skolemåltid Ellen Merethe Engebretsen
2020/16 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fritak for skjønnsmedlem Trond Solhaug
2020/513 20201125 25.11.2020 Inngående brev Epost fra Viken fylkesråd med sakspapirer post@viken.no
2020/16 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fritak Skjønnsmedlemsutvalget for Viken perioden 01.01.2021 til 31.12.2024 Hilde.Ackenhausen@coop.no
2020/16 20201125 25.11.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende sletting av medlemmer/supplering Ranum, Merethe Baustad
2020/16 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fritak Skjønnsmedlemsutvalget for Viken perioden 01.01.2021 til 31.12.2024 Hilde Ackenhausen
2020/479 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedlegg til saken om opplæringstilbudet 2021-2022 Ellen Merethe Engebretsen
2020/458 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - tillegg til sak - tilleggsproposisjonen Viken Fylkesråd
2020/508 20201123 23.11.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Gretha Evelin Thuen
2020/511 20201123 23.11.2020 Inngående brev Oppnevninger til fylkestinget - DNBE og Østfold Kunstnersenter Egil Frode Olsen
2020/511 20201123 23.11.2020 Inngående brev Styremedlem Østfold Kunstnersenter (ØKS) Egil Frode Olsen
2020/482 20201123 23.11.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra representanten Terje Vegard Kopperud (FNB) vedr. smittevern på skolebussene i Drammen kommune Viken fylkeskommune
2020/502 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kopi - Etterlysning av skriftlig oppsummering av årets inntak Viken fylkesråd
2020/503 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av sak til fylkesrådet - Midlertidig stans i innkreving i bomstasjon på sideveiene i prosjektet E6 Kolomoen-Moelv Viken fylkesråd
2020/458 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - tillegg til sak - tilleggsproposisjonen Caroline Østvold
2020/505 20201120 20.11.2020 Inngående brev Møtegodtgjørelse folkevalgt Tone Merete Hauk-Hansen
2020/506 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding Distriktssenteret
2020/313 20201119 19.11.2020 Inngående brev 20/4277-2 Lovlighetskontroll Christin Jeanette Gerner-Mathisen
2020/496 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fremme interpellasjon Tobias Langås Handeland
2020/497 20201119 19.11.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Kristoffer Robin Haug
2020/499 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fremme interpellasjon Kristoffer Robin Haug
2020/500 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fremme interpellasjon Kristoffer Robin Haug
2020/486 20201118 18.11.2020 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot -H -om tverrpolitisk utvalg for samferdselsprosjekt Viken fylkesråd
2020/485 20201118 18.11.2020 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) om manglende gangfelt på fylkesvei 284 Viken fylkesråd
2020/466 20201118 18.11.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til fylkesrådet fra representanten Dag Øivind Henriksen (H) om at tilgang på kompetente lærere er en forutsetning for god skole Viken Fylkesråd
2020/474 20201118 18.11.2020 Inngående brev Notat - forklaringer opplæringstilbudet 2021 - 2022 Viken Fylkesråd
2020/313 20201118 18.11.2020 Inngående brev Ved. Utmelding FNB - Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger Christin Jeanette Gerner-Mathisen
2020/313 20201118 18.11.2020 Inngående brev Ved. Utmelding FNB - Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger Christin Jeanette Gerner-Mathisen
2020/313 20201118 18.11.2020 Inngående brev Status partitilknytning. Christin Jeanette Gerner-Mathisen
2020/313 20201118 18.11.2020 Inngående brev Erklæring FNB utmelding vedlagt. (Pluss mer.) Christin Jeanette Gerner-Mathisen
2020/313 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fwd: 20/4277-2 Lovlighetskontroll Christin Jeanette Gerner-Mathisen