eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/328 20200717 17.07.2020 Inngående brev Mobbing - Skole Siv B J Jorde Henningstad
2020/329 20200717 17.07.2020 Inngående brev Kartlegging av arbeid med psykososialt læringsmiljø AREMARK KOMMUNE
2020/327 20200713 13.07.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Bjørn Tore Ødegården
2020/322 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Årsrapport for Siva SF 2019 til orientering Viken Fylkesråd
2020/323 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Overordnet kommunikasjonsstrategi for Viken fylkeskommune Viken Fylkesråd
2020/324 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra - Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Viken Fylkesråd
2020/305 20200702 02.07.2020 Inngående brev Regionalplan Norefjell-Reinsjøfjell SIGDAL KOMMUNE
2020/310 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til fylkesrådet fra representanten Liv Gustavsen fra Frp vedrørende Kjeller flyfaglinjen ved Skedsmo vgs VIKEN FYLKESRÅD
2020/16 20200701 01.07.2020 Inngående brev Underretning om foreslåtte skjønnsmedlemmer fra Hole kommune - 2021-2024 HOLE KOMMUNE
2020/16 20200701 01.07.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer fra 1. januar 2021 - Flesberg kommune FLESBERG KOMMUNE
2020/285 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på skriftlig spørsmål fra representanten Finn-Erik Blakstad (V) om Fekjan i Asker Viken Fylkesråd
2020/286 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra representant Maren Winnem (H) om personopplysninger på avveie Viken Fylkesråd
2020/16 20200701 01.07.2020 Inngående brev Innstilling av kandidater som skjønnsmedlemmer til domssognet Nedre Romerike tingrett 2023-2024 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
2020/289 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra representant Tore Opdal Hansen (H) spørsmål fra Høyre Viken Fylkesråd
2020/302 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet: Oppfølging av Revidert nasjonalbudsjett 2020 og tiltakspakke fase 3 Viken Fylkesråd
2020/258 20200701 01.07.2020 Inngående brev SV: Saksopplysning til sak PS 92/20 Inntaksordning for Viken fylkeskommune Fylkesrådssekretariatet
2020/321 20200701 01.07.2020 Inngående brev VS: Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Cecilie Agnalt
2020/319 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av årsregnskap 2019 for Vestby kommune VESTBY KOMMUNE
2020/320 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/314 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Harmonisering av økonomiske tilskudd til kommuneregionene Viken Fylkesråd
2020/315 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Belønningsavtale Nedre Glomma 2020-2023 Viken Fylkesråd
2020/316 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Rutine for medvirkning og saksbehandling til medvirkningsorganene Viken Fylkesråd
2020/317 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Akershus og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasser - årsrapporter 2019 Viken Fylkesråd
2020/318 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/288 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vestby kommunes formannskaps forslag til skjønnsmeddommere for perioden 2021 - 2024 VESTBY KOMMUNE
2020/284 20200625 25.06.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til fylkesrådet fra representanten Britt Egeland Gulbrandsen (KrF) om svartelistet stillehavsøsters som en ressurs Viken Fylkesråd
2020/310 20200624 24.06.2020 Inngående brev VS: Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Liv Gustavsen
2020/290 20200622 22.06.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til fylkesrådet fra representant Cecilie Agnalt (Ap) om kantslått på Viken fylkeskommunes fylkesveier Viken Fylkesråd
2020/305 20200619 19.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell - Sluttbehandling Viken Fylkesråd
2020/306 20200619 19.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Kongsberg IKA - Godkjenning av revidert selskapsavtale og oppnevning til representantskapet Viken Fylkesråd
2020/307 20200619 19.06.2020 Inngående brev Bidrag til årets TV-aksjon TV-aksjonen Viken
2020/292 20200617 17.06.2020 Inngående brev Svar på interpellasjon om Viken som antirasistisk sone Viken Fylkesråd
2020/304 20200617 17.06.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende russeprosjekt og elevmedvirkningsprosjekt i regi av ombudet Viken Fylkesråd
2020/301 20200616 16.06.2020 Inngående brev TV-aksjon NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND
2020/296 20200615 15.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i apotekforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/297 20200615 15.06.2020 Inngående brev Meir bruk av lokal mat og drikke i offentleg sektor Fjellnettverket
2020/151 20200612 12.06.2020 Inngående brev Årsrapport og valg av styre - Buskerud Teater 2019 - Ønsker en tilbakemelding Moon-Ja Beck
2020/293 20200612 12.06.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra Cristina Højer Mørkved ang bærekraftarbeid Viken Fylkesråd
2020/294 20200612 12.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2021-2024 Fylkesrådssekretariatet
2020/295 20200612 12.06.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til fylkesrådet fra Tobias L. Handeland (R) om utfasing av itslearning Viken Fylkesråd
2020/267 20200612 12.06.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til fylkesrådet fra Tobias L. Handeland om åpenhet i Viken-skolen Viken Fylkesråd
2020/229 20200612 12.06.2020 Inngående brev Pasienttransport - Kostnader og praksis - Nytt dokument NORDLAND FYLKESKOMMUNE
2020/16 20200611 11.06.2020 Inngående brev Vestby kommunes formannskaps forslag til skjønnsmeddommere for perioden 2021 - 2024 VESTBY KOMMUNE
2020/39 20200611 11.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - Innbyggerforslag - Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård Kommune Eirik Storjordet
2020/292 20200611 11.06.2020 Inngående brev Fremme interpellasjon Hans Petter de Fine
2020/39 20200611 11.06.2020 Inngående brev Tilsvar - Innbyggerforslag - Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård Kommune Eirik Storjordet
2020/290 20200611 11.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra representanten Cecilie Agnalt (Ap) om kantslått på Viken fylkeskommunes fylkesveier Cecilie Agnalt
2020/290 20200611 11.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra representanten Cecilie Agnalt (Ap) om kantslått på Viken fylkeskommunes fylkesveier Cecilie Agnalt
2020/287 20200609 09.06.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 for eldrerådet i Ås Kari Vibeke Berggård m.fl.
2020/38 20200609 09.06.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Ås kommune ÅS KOMMUNE
2020/38 20200609 09.06.2020 Inngående brev Protokoll 2020 05 26 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Ås kommune ÅS KOMMUNE
2020/288 20200609 09.06.2020 Inngående brev Vestby kommunes formannskaps forslag til skjønnsmeddommere for perioden 2021 - 2024 VESTBY KOMMUNE
2020/289 20200609 09.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Tore Opdal Hansen
2020/16 20200609 09.06.2020 Inngående brev Forslag til skjønnsmedlemmer fra 010121 - Lillestrøm kommune LILLESTRØM KOMMUNE
2020/208 20200608 08.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
2020/278 20200608 08.06.2020 Inngående brev Vedr. Høyres varaliste til fylkestinget Ole Kjendlie
2020/279 20200608 08.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Bompengefinansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Viken Fylkesråd
2020/151 20200608 08.06.2020 Inngående brev Årsrapport og valg av styre - Buskerud Teater 2019 STIFTELSEN BUSKERUD TEATER
2020/276 20200608 08.06.2020 Inngående brev Fulmakt Cecilie Agnalt
2020/276 20200608 08.06.2020 Utgående brev Fullmakt Cecilie Agnalt
2020/284 20200608 08.06.2020 Inngående brev VS: Skriftlig spørsmål til fylkesrådet britt egeland gulbrandsen
2020/285 20200608 08.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Finn-Erik Blakstad
2020/286 20200608 08.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra representant Maren Winnem ( H ) om personopplysninger på avveie maren winnem
2020/273 20200605 05.06.2020 Inngående brev Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/274 20200605 05.06.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar om ny valglov KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/275 20200605 05.06.2020 Inngående brev Invitasjon - Webinar - Hvordan kan nye løsninger gi oss en aktiv og sosial hverdag gjennom alle faser av livet PENSJONISTFORBUNDET
2020/277 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Kriterier for tildeling av tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning 2021 Viken Fylkesråd
2020/25 20200604 04.06.2020 Inngående brev Notat til plankomiteen om forslag til endringer i plan- og bygningsloven Viken fylkesråd
2020/268 20200604 04.06.2020 Inngående brev Representantforslag til fylkestinget Tobias Langås Handeland
2020/269 20200604 04.06.2020 Inngående brev Oversendelse av kontrollutvalgssaker til fylkestinget. Hans-Olaf Lunder
2020/270 20200604 04.06.2020 Inngående brev Godtgjørelse for representasjon av fylkeskommunen Jonas Nikolaisen
2020/93 20200604 04.06.2020 Inngående brev Innsyn - Sak 2020/93-8 - Innbyggerforslag - Vindkraftanlegget Zephyr AS Siri Fjeseth
2020/93 20200604 04.06.2020 Inngående brev Innsyn - Sak 2020/93-6 - Innbyggerforslag - Vindkraftanlegget Zephyr AS Siri Fjeseth
2020/265 20200603 03.06.2020 Inngående brev Deltakelse i arbeidsgruppe KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/267 20200603 03.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Tobias Langås Handeland
2020/262 20200602 02.06.2020 Inngående brev Om forslag til endringer i plan og bygningsloven - Ber om innspill fra råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Viken fylkesråd
2020/263 20200602 02.06.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra Tore Opdal Hansen (H) om status for avvikling av årets privatisteksamener Viken fylkesråd
2020/264 20200602 02.06.2020 Inngående brev Skriftlig spørsmål til fylkesrådet Tobias Langås Handeland
2020/255 20200529 29.05.2020 Inngående brev Svar på henvendelse fra eldrerådet i Viken fylkeskommune - Hva med de analoge eldre VIken fylkeskommune
2020/257 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Orientering om styret for Fagskolen i Viken Viken Fylkesråd
2020/258 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Inntaksordning for Viken fylkeskommune Viken fylkesråd
2020/259 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Søknad om driftsstøtte fra Olympiatoppen til drift av Olympiatoppen Østlandet fra 2021 Viken fylkesråd
2020/251 20200528 28.05.2020 Inngående brev Informasjon om vandelsvurdering av meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT
2020/252 20200528 28.05.2020 Inngående brev Kopi - Brev til alle gruppeledere i Drammen bystyre Helle Birgitte Holtenes Andreassen
2020/254 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig lov om endring i valgloven ( elektroniske underskrifter på listeforslag ) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/205 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om elevassistenter fra representanten Hans Petter de Fine - R Viken fylkesråd
2020/225 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra representanten Simen Nord H) om status på utbyggingen av Halden vgs Viken fylkesråd
2020/247 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Rebudsjettering av investeringer 2020 Viken Fylkesråd
2020/248 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Tertialrapport 1 - pr. april 2020 Viken Fylkesråd
2020/249 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra fylkesrådet - Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Viken Fylkesråd
2020/219 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra representanten Finn Erik Blakstad V) om status for Vollsveien i Bærum Viken fylkesråd
2020/230 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra representanten Monica Carmen Gåsvatn H) om prioriteringsliste for skoleutbygging i Viken Viken fylkesråd
2020/93 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedrørende innbyggerinitiativ - Utbygging av Haramsøya Paal Brudevoll
2020/25 20200527 27.05.2020 Inngående brev Re: Notater/saker til komité for plan Øyvind Solum
2020/93 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Innbyggerforslag - vindkraftselskapet Zephyr AS Viken fylkesråd
2020/203 20200526 26.05.2020 Inngående brev VS: Ordensreglement vgs Beate Børja
2020/160 20200526 26.05.2020 Inngående brev Stiftermøte i Stiftelsen Unge Viken Teater torsdag 28 mai kl. 1700 STIFTELSEN UNGE VIKEN TEATER
2020/237 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Viken pensjonskasse - Nominasjon av styremedlemmer Viken fylkesråd
2020/238 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Bompengefinansiering av E16 Skaret - Høgkastet - Hønefoss Viken fylkesråd
2020/196 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Tillegg til sak årsrapport og regnskap 2019 - Endring vedtak Viken fylkesråd