1 Hol kommune - høring og offentlig ettersyn av områderegulering Vestlia reiselivsområde - høringsuttalelse Åpne dokument
2 Vedlegg 1 - Hol kommune - Vestlia reiselivsområde - tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner Åpne dokument
3 Vedlegg 2 Uttalelse til søknad om dispensasjon etter kml 8 4. Områderegulering - Vestlia reiselivsområde gnr 64 498 mfl - Hol kommune - Viken fylke Åpne dokument