1 Høringsuttalelse - forslag til ny lov, åpenhet i leverandørkjeder Åpne dokument