1 Oppnevning av arbeidsutvalg for yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune Åpne dokument