1 Møtedatoer for yrkesopplæringsnemnda 2020 Åpne dokument