1 Konstituering av yrkesopplæringsnemnda i Viken og valg av leder og nestleder Åpne dokument