1 Rebudsjettering av investeringer 2020 Åpne dokument