1 Inspiria Eiendom AS - generalforsamling 15. juni 2020 / nominasjon av styremedlemmer og ny valgkomite Åpne dokument