1 Høring fartsgrense motorveg og standard veger ÅDT 6000-20000 Åpne dokument