1 Høringssvar, revidering av vedtekter for Osloregionens Europakontor Åpne dokument