1 Partnerskapsavtaler med kommuneregionene- generell del Åpne dokument