1 Oppfølging av innsigelse Øra. Kommuneplanens arealdel Fredrikstad 2020-2030 Åpne dokument