1 Ladeinfrastruktur i Viken - disponering av fondsmidler Åpne dokument