1 Økonomisk situasjon for kollektivselskapene i Viken Åpne dokument