1 Høringssvar fra Viken fylkeskommune - NOU 2019:23 Ny opplæringslov Åpne dokument
2 Høringssvar fra Viken fylkeskommune - NOU 2019 23 Ny opplæringslov (2) Åpne dokument