1 Saksfremlegg - årsberetning og regnskap 2019 fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og disponering av overskudd til Viken fylkeskommune Åpne dokument
2 Årsrapport 2019 for Akershus fylkeskommune Åpne dokument
3 Årsregnskap 2019 - Akershus fylkeskommune Åpne dokument
4 Revisjonsberetning 2019 AFK Åpne dokument
5 Redegjørelse til AFKs regnskap for 2019 signert Åpne dokument
6 Oversendelsesbrev til fylkesrådsleders kontor revisjonsberetning 2019 AFK Åpne dokument
7 Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus fylkeskommunens årsregnskap for 2019 Åpne dokument
8 Oversendelse av uttalelse til kontrollutvalget i fylkestinget Akerhus fylkeskommune Åpne dokument
9 Årsberetning for Buskerud fylkeskommune 2019 Åpne dokument
10 Årsregnskap 2019 - Buskerud fylkeskommune Åpne dokument
11 Uttalelse til finansforvaltningen - Buskerud fylkeskommune Åpne dokument
12 Revisjonsberetning for Buskerud fylkeskommune 2019 Åpne dokument
13 Kontrollutvalgets uttalelse til Buskerud fylkeskommunes årsregnskap for 2019 Åpne dokument
14 Oversendelse av uttalelse til kontrollutvalget i fylkestinget Buskerud fylkeskommunes regnskap 2019 Åpne dokument
15 Årsrappport 2019 - Østfold fylkeskommune Åpne dokument
16 Årsregnskap 2019 - Østfold fylkeskommune Åpne dokument
17 Revisjonsberetning 2019 ØFK Åpne dokument
18 Redegjørelse for 2019 til ØFK regnskap signert Åpne dokument
19 Oversendelsesbrev fylkesrådsleders kontor revisjonssberetning ØFK Åpne dokument
20 Kontrollutvalgets uttalelse til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 siste utgave Åpne dokument
21 Oversendelse av uttalelse til kontrollutvalget i fylkestinget Østfold fylkeskommunes regnskap Åpne dokument
22 Sluttrapport hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune - 10.12.2019 Åpne dokument
23 Prosjektregnskap 2018 og 2019 for hovedprosjekt etablering av Viken fylkeskommune Åpne dokument
24 Underskrift prosjektregnskap Viken Åpne dokument
25 Revisjonsberetning til prosjektregnskap 2019 for for fellesnemnda for Viken Åpne dokument
26 Oversendelsesbrev vedr revisjonsberetning 2019 til fellesnemndas regnskap (Viken-prosjektet) Åpne dokument
27 Årsrapport 2019 AFK Eiendom FKF-signert Åpne dokument
28 Årsregnskap 2019 - AFK eiendom FKF Åpne dokument
29 Styreprotokoll AFK eiendom FKF - signert Åpne dokument
30 Revisjonsberetning 2019 AFK eiendom FKF Åpne dokument
31 Oversendelsesbrev fylkesrådsleder vedr revisjonsberetning 2019 for AFK eiendom FKF Åpne dokument
32 Kontrollutvalgets uttalelse om AFK eiendom FKFs særregnskap for 2019 Åpne dokument
33 Oversendelse av uttalelse til kontrollutvalget i fylkestinget eiendom AFK Åpne dokument
34 Årsberetning og årsregnskap 2019 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Åpne dokument
35 Årsmelding 2019 Tannhelsetjenesten BFK - signert Åpne dokument
36 Styreprotokoll for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Åpne dokument
37 Revisjonsberetning tannhelse 2019 Åpne dokument
38 Brev til ledelsen tannhelseforetaket 2019 Åpne dokument
39 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Åpne dokument
40 Oversendelse av uttalelse til kontrollutvalget i fylkestinget tannhelsetjenesten i Bukerud FKF Åpne dokument
41 Møteprotokoll 22.04.2020 Åpne dokument