1 Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold kommune Åpne dokument
2 Forskrift om utvidet jakttid på kanadagås indre østfold Åpne dokument
3 Høringsoppsummering - kanadagås Åpne dokument