1 Søknad om samtykke til å fravike regional planbestemmelse for lokalisering av handel Åpne dokument