1 Akershus Teknologifond AS - konvertering av lån til aksjer Åpne dokument