1 Uttalelse til kommunedelplan for Intercity Fredrikstad-Sarpsborg – strekning Borg bryggerier-Klavestad Åpne dokument
2 IC Borg bryggerier-Klavestad anbefaling Åpne dokument
3 IC Borg bryggerier-Klavestad illustrasjonshefte Åpne dokument
4 IC Borg bryggerier-Klavestad måloppnåelse Åpne dokument
5 IC Borg bryggerier-Klavestad planbeskrivelse Åpne dokument
6 IC Borg bryggerier-Klavestad planbestemmelser Åpne dokument
7 IC Borg bryggerier-Klavestad plankart Åpne dokument