1 Disponering av fondsmidler til klimatiltak Åpne dokument