1 Oppnevning til eierorgan på rådsområdet kultur og mangfold Åpne dokument