1 Oppnevning til eierorgan på rådsområdet utdanning og kompetanse Åpne dokument