1 Ullensaker kommune - Detaljregulering for Algarheim nord - Offentlig ettersyn Åpne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
3 Vedtak.pdf Åpne dokument
4 Reguleringsbestemmelser, datert 4.2.2020, med vedtaksendringer fra 1.gangsbehandling.pdf Åpne dokument
5 Plankart.pdf Åpne dokument
6 Planbeskrivelse Åpne dokument