1 Bærum kommune-Detaljregulering-forslag om innsigelse-Alternativ 1-Ila sør-parkeringshus Åpne dokument
2 Bestemmelser Alternativ 1 - Ila sør Åpne dokument
3 Bestemmelser Alternativ 2 - Ila nord Åpne dokument
4 Fagrapport Kulturminner Åpne dokument
5 Fagrapport Landskapsbilde Åpne dokument
6 Fylkeskommunens uttalelse av 15.01.20 - foreløpig innsigelse Åpne dokument
7 Fylkeskommunens uttalelse til varsel 10.09.18 Åpne dokument
8 Planbeskrivelse Alternativ Ila 2 - Ila nord Åpne dokument
9 Planbeskrivlse Alernativ 1 - Ila sør Åpne dokument
10 Plankart Alternativ 1 - Ila sør Åpne dokument
11 Plankart Alternativ 2 - Ila nord Åpne dokument
12 Regional sikkerhetsavdeling Ila - detaljregulering 1. gangs behandling Åpne dokument