1 Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Fredrikstad 2020-2030. Tredje gangs offentlig ettersyn Åpne dokument