1 Samtykke. Etablering av handel. Stabburveien 5. Gnr 201/246. Fredrikstad kommune Åpne dokument