1 Vegfinans AS - Ny modell for finansiering og garantiansvar Åpne dokument