eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 24 20200924 24.09.2020 14.30 Teams Fylkesrådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2272020 PS 227/2020 Høringsuttalelse til KVU Terminalstruktur for Oslofjordområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2282020 PS 228/2020 Bredbåndsstøtte 2020 – evaluering og resultat av søknadsbehandlingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2292020 PS 229/2020 Drammen kommune - høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet-høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2302020 PS 230/2020 Råde kommune - Sarpsborgveien 140 - uttalelse - detaljregulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2312020 PS 231/2020 Krødsherad kommune - Kommunedelplan for Norefjell 2019-2035 - oppfølging av innsigelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2322020 PS 232/2020 Ullensaker kommune - Kommuneplanens arealdel 2020 - 2024 - Ny begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2332020 PS 233/2020 Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan - Klokkerstuveien 2 - Fredrikstad kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2342020 PS 234/2020 Høringsuttalelse Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2352020 PS 235/2020 Tertialrapport 2 - pr. august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2362020 PS 236/2020 Svar på høring – Forslag til forskrift til integreringsloven – Integreringsforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll