eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 30 20200430 30.04.2020 14.30 Teams møte Fylkesrådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS882020 PS 88/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033. Høringsuttalelse fra Viken fylkeskommune til transportvirksomhetenes forslag til prioriteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Høringssvar, revidering av vedtekter for Osloregionens Europakontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Partnerskapsavtaler med kommuneregionene- generell del Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Økonomisk situasjon for kollektivselskapene i Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Høringssvar fra Viken fylkeskommune - NOU 2019:25 - Med rett til å mestre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Høringssvar fra Viken fylkeskommune - NOU 2019:23 Ny opplæringslov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Klimakur- høringssvar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Søknad om samtykke til å fravike regional planbestemmelse for lokalisering av handel Hundskinnveien 95 Sarpsborg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Saksfremlegg - årsberetning og regnskap 2019 fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og disponering av overskudd til Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Disponering av midler til bedriftsintern opplæring (BIO) og kompetanseheving - tiltakspakke I og III Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Akershus Kollektiv Terminaler FKF - årsrapport med årsregnskap 2019 - Saken ettersendes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll