eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 23 20200423 23.04.2020 14.30 Teams møte Fylkesrådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS772020 PS 77/2020 Høringsuttalelse. 2 gang offentlig ettersyn Kommuneplanens arealdel Aremark 2020-2031 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Krødsherad kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2032 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Oppnevning til eierorgan på rådsområdet utdanning og kompetanse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Oppnevning til eierorgan på rådsområdet kultur og mangfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Retningslinjer for etablering av tilskudds- og støtteordninger i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Rapport eventappen Bizzy 2019 - kulturkort for ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Representasjon fra Viken i Buskerudbyens ATM-råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Akershus Teknologifond AS - konvertering av lån til aksjer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Oppnevnelse av representant til styringsgruppen for Interreg Øresund- Kattegat- Skagerrak 2021 - 2027 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Styresammensetning Fagskolen i Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Ladeinfrastruktur i Viken - disponering av fondsmidler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll