eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 02 20200402 02.04.2020 14.30 Teams møte Fylkesrådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552020 PS 55/2020 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Lillestrøm kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031 - uttalelse til offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Bærum kommune - varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, og offentlig ettersyn av planstrategi og planprogram - Uttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Involvering, samhandling og behandling av Regional planstrategi for Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Valg av representanter til fondsstyret - Akershusfondet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Søknad om samtykke til fravik fra regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Stabburveien 1. Fredrikstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Høring - Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og eksamen i fagfornyelsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Høringsuttalelse - Behovplan idrett og friluftsliv 2021-2030 - Oslo kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Innbyggerforslag - Nei til tette busslommer i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspill til grunnlag for prioriteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Buskerud fylkeskommune - Årsberetning for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Endringer i regelverk for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll