eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 24 20200924 24.09.2020 14.30 Teams Fylkesrådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2272020 PS 227/2020 Høringsuttalelse til KVU Terminalstruktur for Oslofjordområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS2282020 PS 228/2020 Bredbåndsstøtte 2020 – evaluering og resultat av søknadsbehandlingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2292020 PS 229/2020 Drammen kommune - høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet-høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2302020 PS 230/2020 Råde kommune - Sarpsborgveien 140 - uttalelse - detaljregulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2312020 PS 231/2020 Krødsherad kommune - Kommunedelplan for Norefjell 2019-2035 - oppfølging av innsigelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2322020 PS 232/2020 Ullensaker kommune - Kommuneplanens arealdel 2020 - 2024 - Ny begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2332020 PS 233/2020 Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan - Klokkerstuveien 2 - Fredrikstad kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS2342020 PS 234/2020 Høringsuttalelse Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll