eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 25 20200625 25.06.2020 14.30 Teams Fylkesrådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1762020 PS 176/2020 Høring - Regional planstrategi for Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1772020 PS 177/2020 Søknad om samtykke. Fravik fra regional planbestemmelse for lokalisering av handel Østsiden storsenter Sorgenfri. Fredrikstad kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1782020 PS 178/2020 Oppfølging av innsigelser. Områdereguleringsplan Gretnes Sundløkka. Fredrikstad kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1792020 PS 179/2020 Vurdering av klage. Søknad om samtykke til fritak fra regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Hundskinnveien 95, Sarpsborg kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1802020 PS 180/2020 Fredrikstad kommune - Mosseveien 109 - Ørebekk - detaljregulering - uttalelse offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1812020 PS 181/2020 Søknad om samtykke til å fravike fra regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Stabburveien 1, Fredrikstad. Utsatt sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1822020 PS 182/2020 Høringsuttalelse - forslag til fredningsområde for hummer i Vestby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1832020 PS 183/2020 Høringsuttalelse - forslag til fredningsområde for hummer i Østfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1842020 PS 184/2020 Forslag til Justering av opplæringstilbudet for skoleåret 2020 -2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1852020 PS 185/2020 Felles elevpc-ordning i Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1862020 PS 186/2020 Lokal lønnspolitikk for Viken fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1872020 PS 187/2020 Harmonisering av økonomiske tilskudd til kommuneregionene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1882020 PS 188/2020 Akershus og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasser - årsrapporter 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1892020 PS 189/2020 Rutine for medvirkning og saksbehandling til medvirkningsorganene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1902020 PS 190/2020 Fylkesrådens innstilling - Transparency International Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1912020 PS 191/2020 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Buskerud - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1922020 PS 192/2020 Belønningsavtale Nedre Glomma 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll