eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/473 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om avkjørsel - Gbnr 23/20 - Svinndalveien 100 i Skiptvet kommune Unni Kvisler
2020/69253 20210111 11.01.2021 Utgående brev VEDTAK om tildeling av reservedrosjeløyve C-7502 ved 0-TAXI Asker og Bærum Younis Sawari
2020/79436 20210111 11.01.2021 Utgående brev Buskerud Musikkråd - Utbetaling av driftstilskudd til UKM - Ung Kultur Møtes - 2020 BUSKERUD MUSIKKRÅD
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev 21 - Avslag på søknad om TT-kort - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev 21 - Avslag på søknad om TT-kort - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev 21 - Avslag på søknad om TT-kort - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev 21 - Avslag på søknad om TT-kort - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev 21 - Avslag på søknad om TT-kort - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev 21 - Avslag på søknad om TT-kort - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - ***** ***** ***** *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - Stegarud f. 240660 *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse *****
2020/68886 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - ***** ***** ***** *****
2020/78485 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utbetalingsbrev Eirik Milde
2020/93573 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding på klage David Rasmussen
2020/142348 20210111 11.01.2021 Internt notat med oppfølging Avtale om bruk av skoleeiendom - Halden vg. skole Iren Gangstad
2020/124591 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev nr. 2 – tilskudd til fylkeskommuner for at årets avgangskull skal fullføre videregående opplæring UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/142805 20210111 11.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelever etter Opplæringslova §13-2 med forskrift §19-7 – Høst 2020 Trøndelag fylkeskommune
2020/82482 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Håvard Jensen (FrP) om skilting fare vilt Fylkestingets sekretariat
2020/141898 20210111 11.01.2021 Utgående brev Uttalelse - Asker kommune - Byggesak - Gbnr 243/80 - Nærsnestangen 27 - Søknad om fasadeendring bolig Asker kommune
2020/138000 20210111 11.01.2021 Utgående brev Beslutning om tildeling - Ås kommune - Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder ÅS KOMMUNE
2020/142114 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kopi - Dispensasjon - Vindfang til anneks - Gbnr 30/14 - Søndre Sandøy - Hvaler kommune Hvaler kommune
2021/16358 20210111 11.01.2021 Inngående brev Endring av faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget OKVIKEN OPPLÆRINGSKONTOR I OFFENTLIG SEKTOR
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Thomas Eiesar
2020/143436 20210111 11.01.2021 Utgående brev Asker kommune - Fv - Gbnr 261/311 - Grimsrudveien 130 - Støttemur for parkeringsplass - Søknad - Uttalelse Asker kommune
2021/72 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erstatningskrav – Påkjørt steinblokker - Fv2757 - Gamle Kongsbergvei - Øvre Eiker kommune - Skadedato 30.10.2020 – Kjent skadevolder EIKA FORSIKRING AS
2021/73 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erstatningskrav - Skilt - 20.02.2020 - Fv1455, Aurskog-Høland, Fosser - Kjent skadevolder GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2020/140101 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedtak på midlertidig skoleskyss for skoleåret 2020/2021 *****
2020/141330 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bærum kommune - Gbnr 256/1 - Ny takst og kjøpekontrakt KLEIVVEIEN UTBYGGING AS
2021/77 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erstatningskrav - Terminal - 09.03.2020 - Fv171 - Sørum - Svarstad - Kjent skadevolder STOREBRAND FORSIKRING AS
2020/112145 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vestby kommune - Gbnr 56/589 og 56/598 - Fjordveien 18 B - Hvitsten - Tilleggskommentar til byggesak - bekrefter mottatt henvendelse EDDY ERLING KOBBEL
2020/126230 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oppdragsavtale - Den kulturelle skolesekken i Viken - Design en labyrint - GRS - Vår 2021 - Lotta Qvis Lotta Qvis
2020/142693 20210111 11.01.2021 Utgående brev Asker kommune - Gbnr 319/2 - Holtvetveien 1 - Oppføring av vognskjul - uttalelse Asker kommune
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Jan Tindlund
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Ole Anders Andersen
2020/139462 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedtak på midlertidig skoleskyss for skoleåret 2020/2021 *****
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Lars-Henrik Johansen Aasheim
2020/126740 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oppdragsavtale - Den kulturelle skolesekken i Viken - RAVI ALÆINE - Nøktern AS - GRS 2020 - 21 NØKTERN AS
2020/142630 20210111 11.01.2021 Utgående brev Nore og Uvdal kommune - Gbnr 181/1 - Svensrud - Landbruksvei/Velteplass - Høring - Uttalelse til kulturminnehensyn Nore og Uvdal kommune
2020/80634 20210111 11.01.2021 Utgående brev Byggemøte nr. 24 Skogli Hans Wilhelm m.fl.
2020/141042 20210111 11.01.2021 Utgående brev Forespørsel om avkjørsel traktorveg - Flå kommune - Fv 2900 - Gbnr 3/49 - Øygardsvegen 30 FLÅ KOMMUNE
2020/80636 20210111 11.01.2021 Utgående brev Arbeidsmøte nr. 12 Roy Edvardsen m.fl.
2020/124918 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tilsvar - Asker kommune - Byggesak - Gbnr 79/139 - Røykenveien 363 - Garasje og støyskjerm SIVILARKITEKT MNAL RANDI SLÅTTEN
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Jan Remi Hæger
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Markus-Andreas Vammeli
2020/140474 20210111 11.01.2021 Utgående brev Stort ønske om gangvei - Asker kommune - Åsheimveien 3 C - Klokkarstue Silje Marie Larsen
2020/141118 20210111 11.01.2021 Utgående brev Mal for intern plan UNIMETS AS
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Torbjørn Vadder
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Eline Marie Thalberg Andersson
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Runar Engebretsen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Dan Gunnar Sixten Karlsson
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Simen Pedersen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Ole Isak Rustad Nymoen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Svein Tore Norsted
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Kent André Nilsen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Eivind Ingvaldsen
2020/144084 20210111 11.01.2021 Utgående brev Indre Østfold kommune - Opsahlåsveien - Dårlig belysning Elin Hansen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Torger Singelstad
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Mads Ole Larsen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillaltelse til jakt på kystsel - 2021 Dan Martin Nordeng
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Dan Martin Nordeng
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Fridtjof Kielland
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Dag Svindseth
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Marius Kurzok
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Kenneth Myhre
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Per Henrik Adolfsen
2020/144200 20210111 11.01.2021 Utgående brev Halden kommune - Fv 1340 - Nygårdsgata - veilys Ole Johan Bislingen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Martin Mellem
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Jonas Gampedalen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Martin Skaar Tindlund
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Thomas Kirkeng
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Terje Langgård
2021/163 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utbetalingsordre - Reisestipend til kunstnere i Viken Viken Brukerhjelp Faktura
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Sondre Larsen
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Christer Smauget
2020/141720 20210111 11.01.2021 Utgående brev Øvre Eiker kommune - Gbnr 146/1 - Gamle Kongsbergvei 86 - Fiskum - Vann- og avløpsanlegg - frafaller krav om arkeologisk registrering hawib@online.no
2020/143971 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedtak om innvilget dispensasjon fra byggegrense - Fredrikstad kommune - Fylkesvei 108 - Gbnr 423/2 - Rehabilitere av kaifront RAMBØLL NORGE AS AVD FREDRIKSTAD
2020/140394 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erstatningskrav - Påkjørt mast - FV152 Drøbak Trolldalen - Skadedato 09.01.2020 - Ukjent skadevolder TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN
2020/143417 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedrørende bruksendring og avkjøringstillatelse - Gbnr 64/5 - Fv 2296 Lunner kommune m.fl.
2020/133805 20210111 11.01.2021 Utgående brev Behov for kompetansebevis - ruteløyve BUSSKAMERATENE AS
2020/130800 20210111 11.01.2021 Utgående brev Skadenummer: MF21684-001-JAG - Erstatningskrav - Påkjørt terminal - 30.10.2019 - Fv115 - Askim - Gjellestad - Kjent skadevolder IF SKADEFORSIKRING NUF
2021/194 20210111 11.01.2021 Utgående brev Søknad Riksantikvarens midler - statsbudsjettet for 2021 - kap. 1429 post 74 fartøyvern - verneflåten i Viken fylkeskommune Riksantikvaren
2020/14 20210111 11.01.2021 Utgående brev Skedsmo prestegård - Historielagets Hus - ID 86107 - Resterende tilskudd innvilget i 2020 godkjennes overført til 2021 ROMERIKE HISTORIELAG
2020/14 20210111 11.01.2021 Utgående brev Utbetaling - Skedsmo prestegård - Historielagets Hus - ID 86107 - sjette del av statlig tilskudd 2020 ROMERIKE HISTORIELAG
2020/140394 20210111 11.01.2021 Utgående brev VS: Dokumentasjon - Påkjørt mast - FV152 Drøbak Trolldalen - Skadedato 09.01.2020 - Ukjent skadevolder TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN
2020/141697 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversendelse for faglig tilrådning - Søknad om dispensasjon for støttefylling i LNF-område - Gnr 49/30 og 49/5 Nannestad kommune Kulturhistorisk Museum i Oslo
2020/133463 20210111 11.01.2021 Utgående brev Viken ref: 875/2021 - 2020/133463 - Skadenummer Gjensidige er 79607820,12 Gjensidige
2020/144295 20210111 11.01.2021 Utgående brev Moss kommune - Evjetangen 155 - 138/42 – Oversendelse til uttalelse – Anneks til fritidsbolig - Utvidelse av frist for uttalelse Moss kommune
2020/134478 20210111 11.01.2021 Utgående brev Uttalelse - Bærum kommune - Byggesak - Gbnr 14/288 - Myrvollveien 26 D - Flytebryggeanlegg Bærum Kommune
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Kjell Cato Strand
2020/142016 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til jakt på kystsel - 2021 Henriette Celine Adamsen
2020/99949 20210111 11.01.2021 Utgående brev Asker kommune - Gbnr 308/1 - Selvik søndre - Klokkarstua - Freda våningshus - id 86515-1 - Utbetaling av tilskudd Hilde Sandtorv
2021/16317 20210111 11.01.2021 Inngående brev Invitasjon til innspill - Forslag til strategi for grønne tak og fasader på høring - Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
2021/16277 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tillatelse til tiltak - Ett trinns søknadsbehandling - Avløpsanlegg - Råde kommune - Kommuneplan - Gbnr 67/4, 67/7, 65/6, 67/1 og 65/1 - Borgegata 3,4,5,6 og 7 Råde kommune
2020/141989 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling som faglærer innen teknisk industriell produksjon (TIP) - st. ref. (4312465889) *****
2020/141989 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling som faglærer innen teknisk industriell produksjon (TIP) - st. ref. (4312465889) *****
2020/144011 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tannhelsesekretær ved Lillestrøm tannklinikk - st. ref. (4324487084) *****
2020/144010 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tannhelsesekretær ved Bjørkelangen tannklinikk - st. ref. (4324478077) *****