eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/122910 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Lillestrøm kommune - Reguleringsplan - Brannstasjon og næringsområde på Lystad - Områderegulering - Oversendelse av vedtak Lillestrøm kommune
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/119118 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæringer i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/123031 20200629 29.06.2020 Inngående brev Avtale om tilsyn 081020 - Gbnr 108/651 - Mailandveien 24 - Lørenskog - Mailand videregående skole NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2020/122988 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av informasjon om håndtering av smittesituasjonen under utbruddet av COVID-19 i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" Viken Fylkesrevisjon
2020/112257 20200629 29.06.2020 Inngående brev Dispensasjon fra kravet om garanti for selskapsvognløyve og løyve for transport av funksjonshemmede i forbindelse med utsatt iverksettelse av det nye regelverket SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2020/110017 20200629 29.06.2020 Inngående brev Akseptbrev - Haldenkeramikk - Støtte til kulturproduksjoner - Bokstøtte - 2020 HALDENKERAMIKK
2020/95408 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av drosjeløyve - 982574935 - Mohammad Musharaf - Muhammed Lal din Musharaf f 160171 - Løyve drosje - Akershus TAXUS AKERSHUS AS
2020/92436 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse C 35 - 994 925 075 Imran Rafi 020380 - Løyve drosje - Akershus TAXUS AKERSHUS AS
2020/1128 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ringerike kommune - Reguleringsplan - Gbnr 318/97 - 318/429 med flere - Citygården og hotellkvartalet - Detaljregulering - Offentlig ettersyn av planID 463 Ringerike kommune
2020/122994 20200629 29.06.2020 Inngående brev Nesbyen kommune - Reguleringsplan - Einan 5 - PlanID 01201407 - Detaljregulering - 1.gangs behandling av detaljreguleringsplan Nesbyen kommune
2020/115736 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sluttrapport for tiltak - Røre-prosjektet 2019 - 2020 - Haugeåsen ungdomsskole Fredrikstad kommune
2020/107908 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til Helsesekretærkonferansen 2020 FAGAKADEMIET
2020/78177 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på tilbud om drosjeløyve ved Ski taxi - 990542325 - Azizkhan Bakhadirovich Tadjikhanov f 190577 - Løyve drosje - Akershus Azik Khan
2020/122992 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Asker kommune - Kvingebakken 16 - Holmsbustøa - Solskjerming i bevaringsverdig kulturmiljø - Spørsmål Bente Støa
2020/82668 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ønsker tilbakemelding - Nadeem Abbas f 070582 - Løyve drosje - Akershus Nadeem Abbas
2020/120353 20200629 29.06.2020 Inngående brev Asker kommune - Gbnr 40/1863 - Odden 10 - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for endret plassering av svømmebasseng FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/117146 20200629 29.06.2020 Inngående brev Asker kammermusikkfestival - Festivalutvikling i Viken - Svar på høringsspørsmål ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL
2020/122997 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av drosjeløyve - Imran Dikajev 040764 - Løyve drosje - Østfold Ibragim Dikajev
2020/123004 20200629 29.06.2020 Inngående brev Opphør av løyvegaranti 107041 fra Matrix Insurance AS - 913397193 TAXI REZA REZA DAWLATSHAHI - Løyve drosje MATRIX INSURANCE AS
2020/121576 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innstilling - Programfaglærer i Medie og informasjonskunnskap *****
2020/115831 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - Kompetanseheving selskap Indre Østfold INDRE ØSTFOLD NÆRINGSUTVIKLING AS
2020/121322 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Aurskog-Høland kommune - Byggesak - Gbnr 40/1 - Olbergveien 211 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av bolig FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/120547 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Råde kommune - Byggesak - Saltnes - Prosjekt for vanntilførsel - nytt anlegg/konstruksjon - Søknad om dispensasjon - Uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/123008 20200629 29.06.2020 Inngående brev Opphør av garanti 104918 fra Matrix Insurance AS - 990569010 Hussein Penahi - Løyve drosje MATRIX INSURANCE AS
2020/93027 20200629 29.06.2020 Internt notat med oppfølging Vitnemålsprotokoll våren 2020 Sissel Anne Røhr
2020/123104 20200629 29.06.2020 Inngående brev Asker kommune - Fv165 Slemmestadveien - Fv 167 Røykenveien - Overbelastning og trafikkstyring på fylkesveiene Asker kommune
2020/117650 20200629 29.06.2020 Inngående brev Indre Østfold kommune - Gbnr 59/33 - Buerbakken 1 - Tilbygg til bolig - Oversender søknad til uttalelse Indre Østfold kommune
2020/123012 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad - Lunner kommune - Friluftslivets ferdselsårer - Stimuleringsmidler 2020 LUNNER KOMMUNE
2020/122684 20200629 29.06.2020 Utgående brev Siste påminnelse fra biblioteket - varsel om erstatningskrav *****
2020/113016 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - Kompetanseheving og økt inntektspotensiale CONSILIUM RÅDGIVNING KURT PETTER LINDGREN
2020/123017 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Moss kommune - Gbnr 1/2271 - Fiskestranda - Statlige midler til sikring MILJØDIREKTORATET
2020/77166 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Moss kommune - Statlige midler til sikring av friluftslivsområder - Krapfossveien 24 - 2020 MILJØDIREKTORATET
2020/111246 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fredrikstad kommune - Ruuds vei 1 - Alt vannet fra ganstien/storveien renner rett ned på tomten min Alexander Olavesen
2020/113908 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Etablererveiledning - Norsk senter for flerkulturell verdiskaping NORSK SENTER FOR FLERKULTURELL VERDISKAPING
2020/117656 20200629 29.06.2020 Inngående brev Haster med utbetaling - Flateby samfunnshus venner - Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten - 2019 FLATEBY SAMFUNNSHUS VENNER
2020/111062 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - Unge Bønder 2021 Østfold NORGES BONDELAG
2020/78439 20200629 29.06.2020 Inngående brev Opphør av løyvegaranti 105093 fra Matrix Insurance AS - 952586971 Naeem Akhtar f 260667 - Løyve drosje - Akershus MATRIX INSURANCE AS
2020/115945 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tannlege ved Bekkestua tannklinikk - st. ref. (4230006989) *****
2020/115945 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tannlege ved Bekkestua tannklinikk - st. ref. (4230006989) *****
2020/115945 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tannlege ved Bekkestua tannklinikk - st. ref. (4230006989) *****
2020/115945 20200629 29.06.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Omr Vest for Oslo
2020/123034 20200629 29.06.2020 Inngående brev Opphør av løyvegaranti 240026 fra Tom-Harald Bjerk - Drosjeløyve SPAREBANK 1 ØSTLANDET
2020/123040 20200629 29.06.2020 Inngående brev Digitale sykkelvennlige ruter - Avslag på søknad om tilskudd MILJØDIREKTORATET
2020/123036 20200629 29.06.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven §§ 2, 3 a, 15 og 16 MILJØDIREKTORATET
2020/123043 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding om opphør av kausjonsansvar KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2020/119208 20200629 29.06.2020 Inngående brev Indre Østfold kommune - Reguleringsplan - Nes hyttefelt - Informasjon om utsatt klagefrist Indre Østfold kommune
2020/111130 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - Bonden som bedriftseier og arbeidsgiver - hovedfokus på potet, grønnsaker, frukt og bær NORGES BONDELAG
2020/115945 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tannlege ved Bekkestua tannklinikk - st. ref. (4230006989) *****
2020/123047 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innlevering av løyvedokument - 981671252 ELAHI MUBASHAR - Løyve drosje - Akershus ELAHI MUBASHAR
2020/123048 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Lillestrøm kommune - Fetsund lenser - Ny Glommakryssing - Innspill MIA - MUSEENE I AKERSHUS
2020/123046 20200629 29.06.2020 Inngående brev Innhenting av samtykkeerklæring i forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll i forbindelse med etterlevelse av personvernlovgivningen" VIKEN FYLKESREVISJON
2020/121941 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på tilbud om drosjeløyve - Ahmed Hussein Shire - drosjeløyve - Akershus AHMED HUSSEIN SHIRE
2020/45725 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Galleri F15 - Statstilskudd for 2020 – Revidert tilskuddsbrev KULTURDEPARTEMENTET
2020/111133 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - kurs i bruk av sosiale medier i arbeidet med å søke kunnskap om landbruk blant ungdom og unge voksne NORGES BONDELAG
2020/110831 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Fredrikstad kommune - Byggesak - Gbnr 662/26 - Søknad om dispensasjon for legging av rør for midlertidig utslipp - Uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/123009 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Indre Østfold kommune - Byggesak - Gbnr 896/54 - Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - Uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/48882 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Østfoldmuseene - Statstilskudd for 2020 – Revidert tilskuddsbrev KULTURDEPARTEMENTET
2020/374 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - MiA - Museene i Akershus - Statstilskudd for 2020 - Revidert tilskuddsbrev KULTURDEPARTEMENTET
2020/123052 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak - V-TFØ2-167-2020 - Lillestrøm kommune - Fv 169 - Fjellsrud - Stensrud - Skiltplan STATENS VEGVESEN
2020/123044 20200629 29.06.2020 Internt notat med oppfølging Handlingsplan ***** ********** ***** ***** *****
2020/111246 20200629 29.06.2020 Inngående brev Indre Østfold kommune - Svennebyveien - Tykt lag med grus og jord ved overgangen mellom bro og vei Tom Arild Sørum
2020/115945 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tannlege ved Bekkestua tannklinikk Omr Vest for Oslo, Viken fylkeskommune - st. ref. 4230006989 *****
2020/111246 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fredrikstad kommune - Fylkesvei 117 - Vikaneveien 46 - Ønsker autovern langs veien selim Peci
2020/77308 20200629 29.06.2020 Inngående brev Erstatningskrav - Påkjørt rekkverk - Fv33 Disserud - Eidsvoll - Skadedato 18.10.2018 - Kjent skadevolder - Svar Utenlandsskader
2020/111063 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - Inn på tunet 2021 NORGES BONDELAG
2020/117048 20200629 29.06.2020 Inngående brev Midlertidig senkning av vannstand i magasinene i Tofte-elven - Kulturminner - Uttalelse NORSK MARITIMT MUSEUM
2020/121497 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rælingen kommune - Gbnr 100/35 - Bjørnholthagen 6 - Nytt bygg - Ikke boligformål - Nabovarsel HENT AS
2020/116901 20200629 29.06.2020 Inngående brev Leasingavtale 22646946 - Kjøretøy - AS63044 - Bertel O. Steen Finans AS Fredrikstad BERTEL O STEEN FINANS AS
2020/79513 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Mat og reiseliv i Osloregionen AKERSHUS REISELIVSRÅD
2020/121497 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rælingen kommune - Gbnr 100/35 - Bjørnholthagen 6 - Nytt bygg - Ikke boligformål - Nabovarsel HENT AS
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/118285 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i økonomifag Lillestrøm videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4243249560 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/116134 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer i matematikk og naturfag Sandvika videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4233396985 *****
2020/112257 20200629 29.06.2020 Inngående brev Opphør av løyvegarantier fra 30.06.2020 Løyve Matrixinsurance