eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3246 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale gebyrer *****   her
2020/1845 20200329 29.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak, -søknad om fritak for kommunale gebyrer, - gnr. 36 bnr. 15 Heidi Merete Hansen   her
2020/3314 20200329 29.03.2020 Utgående brev Søknad om Tilskudd 2 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/3316 20200329 29.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak, -søknad om fritak kommunale gebyrer - gnr. 36 bnr. 143 Edmund Harald Pedersen   her
2020/2564 20200329 29.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak, -søknad om fritak for kommunale gebyrer, - gnr. 42 bnr. 59 Konrad Kristian A Leiknes m.fl.   her
2020/2610 20200329 29.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak, -søknad om fritak for kommunale gebyrer, - gnr. 42 bnr. 52 Hanna Marie Jakobsen   her
2020/3261 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på dokumentasjonskrav, sak nr. 19-08210 av 16.12.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/887 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Husøy pensjonistforening Husøy Pensjonistforening   her
2020/2481 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Lærere Finnsnes barneskole *****   her
2020/2481 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærere Finnsnes barneskole *****   her
2020/2559 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Lærer Botnhamn *****   her
2020/2559 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer Botnhamn *****   her
2020/2628 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Utlysning Vikstranda skole *****   her
2020/2628 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Utlysning Vikstranda skole *****   her
2020/2630 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærerstillinger høst 20 *****   her
2020/2630 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Lærerstillinger høst 20 *****   her
2020/2674 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferievikarer til psykisk helse og rustjenesten i Senja kommune *****   her
2020/2674 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Ferievikarer til psykisk helse og rustjenesten i Senja kommune *****   her
2020/886 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - barn og unge - IL Pioner friidrett IL Pioner Friidrett   her
2020/3311 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avvikling av foreldrepermisjon *****   her
2020/3054 20200327 27.03.2020 Utgående brev Skoleskyss skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3312 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avvikling av foreldrepermisjon *****   her
2020/3313 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avvikling av foreldrepermisjon *****   her
2020/1179 20200327 27.03.2020 Utgående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel, NF §5B - ***** ***** *****   her
2020/171 20200327 27.03.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/887 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Sør-Tranøy husflidslag Sør-Tranøy Husflidslag   her
2020/880 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - drift av idrettsanlegg - IL Pioner friidrett IL Pioner Friidrett   her
2020/879 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Idrettsaktiviteter - IL Pioner friidrett IL Pioner Friidrett   her
2020/3253 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger fra skolen - ***** ***** ***** ***** SENJA KOMMUNE BARNEVERN   her
2020/1560 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Andrè Johansen Kjell-Andrè Johansen   her
2020/3257 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kommunal bolig - søknad *****   her
2020/538 20200327 27.03.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 61/8 Hartvig Johan Hansen   her
2020/1339 20200327 27.03.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV SENJA   her
2020/538 20200327 27.03.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 243/28 Helge Karlsen   her
2020/538 20200327 27.03.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 243/28 Rina-Helen Skoglund   her
2020/1988 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av attester og tjenestebevis Magnus Augensen   her
2020/538 20200327 27.03.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 17/13 Sigmund Aasen   her
2020/1236 20200327 27.03.2020 Utgående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel , Nf §§ 5b og 5c - ***** ***** ***** *****   her
2020/3258 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - ***** ***** *****   her
2020/1308 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel , NF §5B - ***** ***** *****   her
2020/298 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av attester og vitnemål Katrine Gårseth Hansen   her
2020/925 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder etter endt undersøkelse *****   her
2020/3259 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/133 20200327 27.03.2020 Utgående brev Ny beregning av bruksareal: Eiendom 430/59 - Bruksareal som registreres i matrikkelen i forbindelse med ferdigattest gitt for oppført hytte BYGG & RENOVERING v/ Bjarne Andreassen   her
2020/2690 20200327 27.03.2020 Utgående brev Mottatt klage på bomiljø ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3054 20200327 27.03.2020 Utgående brev Orientering om endring i skoleskyss ved overgang til 2. trinn - ***** ***** ***** *****   her
2020/1901 20200327 27.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om deling av bebygd boligtomt fra eiendommen, gnr. 63, bnr. 11, i Senja kommune. Aud Snefrid Simonsen   her
2020/2875 20200327 27.03.2020 Utgående brev Matrikkelsak - Fradeling - 219/3 - Kontroll kart Ann-Grete Stornes Finjord   her
2020/1842 20200327 27.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om deling av en bebygd boligtomt og tilleggsareal til en bebygd boligtomt fra eiendommen, gnr. 63, bnr. 10, i Senja kommune. Kathrine R Nesshaug   her
2020/3212 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utskriving fra skolen *****   her
2020/1237 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad dispensasjon fra lov om motorferdsel, Nf § 5b - ***** ***** ***** *****   her
2020/1172 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1536 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel, Nf §5b - ***** ***** *****   her
2020/3213 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale/Rammeavtale på tilfeldige vakter Aurora Agathe Arnesen   her
2020/3235 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Finnsnes interkommunale legevakt Andre Puntervold Pereira   her
2020/3236 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid Viktoria Mari Markussen   her
2020/1190 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon for motorferdsel, Nf §5b - ***** ***** *****   her
2020/3240 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert *****   her
2020/2844 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søk om midler til programmering Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/3263 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på dokumentasjonskrav, sak nr. 19-08212, av 16.12.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/3262 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på dokumentasjonskrav ssk nr. 19-08211, av 11.12.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/2854 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om fritak for kommunale gebyrer - gnr. 36 bnr. 35 Matias Johan Rimpi   her
2020/3264 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om fritak for kommunale gebyrer - gnr. 36 bnr. 56 Dødsbo Halstein Godtliebsen   her
2020/3266 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Egil Kai Agnar Hansen   her
2020/3267 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Karin Irene Johnsen   her
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Anmodning om planmessig avklaring - tiltak i Hopsvannet og Mefjorden FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse fra Kystverket - høring - søknad om tillatelse til mudring , dumping og utfylling i Hopsvannet og Mefjorden FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Marinarkeologisk vurdering til søknad om tillatelse til mudring , dumping og utfylling i Hopsvannet og Mefjorden FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet - vesentlig terrenginngrep - mudring, dumping og utfylling i sjø - Hopsvannet og Mefjorden FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Høringsuttalelse fra fylkeskommunen - søknad om tillatelse til mudring - dumping og utfylling i Hopsvannet og Mefjorden FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/1543 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om disp. fra lov om motorferdsel , Nf. § 5b - ***** ***** ***** *****   her
2020/3270 20200327 27.03.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Hanne Kristin Høyer   her
2020/3271 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Mette Lorentsen   her
2020/3103 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - byggtekniske installasjoner - Bergsfjordveien 1122 - gnr. 313 bnr. 71 SVANELV MASKIN AS   her
2020/3273 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Janne Kristin Røds   her
2020/1758 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, nf. § 5c Søren-Gustav Einarsen   her
2020/3274 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Ulf Emil Fredriksen   her
2020/3276 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Weronica Pedersen   her
2020/3275 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - riving av hele bygg - Fredly 4B - gnr. 44 bnr. 284 ODIN PROSJEKTERING AS   her
2020/3277 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Vincent Rey   her
2020/3278 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Espen Hay   her
2020/1456 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Wenche Dagmar Jakobsen   her
2020/1520 20200327 27.03.2020 Inngående brev Matrikkelsak - Fradeling - 308/6 Ole Henning Fredriksen m.fl.   her
2020/707 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Wibeke Monika Eidissen   her
2020/3280 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Frode Tinglum Fredriksen   her
2020/3281 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Monika J Rønneberg   her
2020/203 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Tor Inge Rørbakk   her
2020/2896 20200327 27.03.2020 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Endring av bygg - fasade, Endring av bygg - påbygg, Endring av bygg - Høgliveien 32. gbnr: 58/28 Roald Edgar Johansen   her
2020/3283 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Line Grønstrand   her
2020/3282 20200327 27.03.2020 Inngående brev Anmodning om planmessig avklaring - Fjordgård fiskerihavn - tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/3284 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Kathrine Arnesen   her
2020/3279 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på 310/206 Ina Charlotte Ersfjord m.fl.   her
2020/3286 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Berit Myrlund Larssen   her
2020/3287 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på 310/207 Rita Kristoffersen m.fl.   her
2020/3288 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på 310/208 Trude Mørkved m.fl.   her
2020/2934 20200327 27.03.2020 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - Grasmyrveien 398. gbnr: 64/161 Kato Bernhardt Rørbakk   her
2020/3289 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på 310/209 Stephan Haase   her
2020/3290 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Kjell Jarle Hansen   her
2020/3291 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsavtale for ledere - signert Hanne Jorunn Ness Eidsvik   her
2020/2879 20200327 27.03.2020 Utgående brev Matrikkelsak - Grensejustering - 220/24 og 220/82 - Manglende underskrift Eigil Andreassen   her