eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/186 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** - Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/171 20200120 20.01.2020 Inngående brev Opprettelse av tilsynssak barnevernstjenesten FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/177 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tildeling av kriseskjønnsmidler 2020 - Torsken kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på samhandlingsavvik til Nevrologisk avdeling - vedrørende prøvetaking UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF   her
2020/181 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedtak om midlertidig forbud mot å betjene skip i internasjonal trafikk - NOFNE-0003 - Finnsnes havn havneanlegg - Senja  kommune - Troms og Finnmark fylke Kystverket   her
2020/179 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på samhandlingsavvik til AMK - manglende varsel om oppdrag UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF   her
2020/182 20200120 20.01.2020 Inngående brev Orientering til Fiskeridirektoratet og Senja kommune om avlesing av rettigheter i Barbogen fiskerihavn Kystverket   her
2020/65 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ny depot og databehandleravtale for Senja kommune - Arkiv Troms INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS   her
2020/69 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jim Emil Stokmo   her
2020/79 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917206708 Landbruksdirektoratet   her
2020/188 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/187 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/189 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedr. ***** ***** Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/75 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Roy Alapnes   her
2020/190 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedr. 18-08501-9 - Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
2020/192 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedr. 18-08504-9 - Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
2020/191 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedr. 18-08502-10 - Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
2020/78 20200120 20.01.2020 Utgående brev Utskriving fra skolen - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/99 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra opplæringen - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/99 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon fra opplæringen - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/100 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra opplæringen - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/101 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra opplæringen - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/101 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon fra opplæringen - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/107 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Logos utredning PPT FOR MIDTTROMS   her
2020/110 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering/ressurstilrådning skoleåret 2019/2020 PPT FOR MIDTTROMS   her
2020/108 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad reduksjon gebyrer gnr. 315 bnr. 3 Stig Tormod Abrahamsen   her
2020/112 20200120 20.01.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av snøscooterløyper i Lenvik kommune MIDT-TROMS MOTORFERDSELFORENING   her
2020/32 20200120 20.01.2020 Utgående brev Høring - motorferdsel i utmark, skogtaksering Heggedalen NORD - SENJA REINBEITEDISTRIKT   her
2020/119 20200120 20.01.2020 Utgående brev Aktivitetsplan § 9 A-4 *****   her
2020/121 20200120 20.01.2020 Utgående brev Aktivitetsplan § 9 A-4 *****   her
2020/123 20200120 20.01.2020 Utgående brev Aktivitetsplan § 9 A-4 *****   her
2020/126 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak kommunale gebyrer gnr. 17 bnr. 21 Sonny Åse Karlsen Hanssen   her
2020/131 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE   her
2020/130 20200120 20.01.2020 Inngående brev Signert abonnementsavtale STANDARD ONLINE AS   her
2020/136 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale gebyrer gnr. 37 bnr. 12 Halgeir Einar Lyngmo   her
2020/134 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - valg av representant/vararepresentant til Kirkelig fellesråd SENJA KIRKELIGE FELLESRÅD   her
2020/137 20200120 20.01.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen NORD-TROMS JORDSKIFTERETT   her
2020/140 20200120 20.01.2020 Inngående brev Brukthandelbevilling-Nordic Last og Buss AS NORDLAND POLITIDISTRIKT   her
2020/141 20200120 20.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV SØRREISA   her
2020/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag *****   her
2020/143 20200120 20.01.2020 Inngående brev K-SEKRETARIATET IKS - ENDRING SELSKAPSAVTALE PR. 1.1.2020 K-SEKRETARIATET IKS   her
2020/146 20200120 20.01.2020 Inngående brev Krav om endring i Matrikkelen - Gnr. 57 Bnr. 32 Sofie Ingeberntine Brandser   her
2020/165 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag *****   her
2020/155 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gjelder TT-tjenesten i Troms - varsel om sperring *****   her
2020/156 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utmeldelse av Slettemo elgvald Sylvi Mariann Fjellheim   her
2020/160 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering/ressurstilrådning skoleåret 2019/2020 PPT for Midt-Troms   her
2020/161 20200120 20.01.2020 Inngående brev Påkjørsel av elg Stonglandseidet 01.01.2020 SENJA ETTERSØKSRING   her
2020/163 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering - kopi av brev til Karl Johans Minne Skole PPT Kristiansand   her
2020/133 20200120 20.01.2020 Utgående brev 434/1 og 434/125 - Retting av opplysninger i matrikkelen Bjørn Cato Arnesen   her
2020/173 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
2020/176 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbakelån av/Innsyn i elevmappe ARKIV TROMS   her
2020/185 20200120 20.01.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling Lenvik kemnerkontor   her
2020/44 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Innspill på kandidater til styre i Senja Avfall IKS for kommunestyreperioden 2019 - 2023 SENJA AVFALL IKS   her
2020/135 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunikasjon med Fylkesmannen i Troms i forhold til avslag på innsynsbegjæring Splitter nytt nett Senja kommune BEDRIFTSSYSTEMER AS   her
2020/150 20200117 17.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering/ressurstilrådning skoleåret 2019/2020 Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Midt-Troms   her
2020/151 20200117 17.01.2020 Inngående brev Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/152 20200117 17.01.2020 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunene som behandlingsinstans KOMPETANSE NORGE   her
2020/153 20200117 17.01.2020 Inngående brev Informasjonsbrev - Overføring av forvaltningsansvar til kommunene for tilskuddsordningene skogsvegbygging og driftstilskudd ved skogsdrift FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/71 20200117 17.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak reguleringsplan for Vikadalen områderegulering Vangsvik 1927-2018-04 Andreas Kvalsvik Jakobsen   her
2020/132 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Hans Martin Myrvang   her
2020/122 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2019 gnr 30 bnr 3 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/115 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2019 gnr 209 bnr 13 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/120 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2019 gnr 76 bnr 16 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/113 20200117 17.01.2020 Inngående brev Endring av navn, hjemmel og rettigheter fra Berg kommune Torsken kommune Tranøy kommune Lenvik kommune til Senja kommune STATENS KARTVERK   her
2020/114 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2019 gnr 67 bnr 13 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/115 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2019 gnr 209 bnr 13 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/116 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale gebyrer Sofie Ingeberntine Brandser   her
2020/117 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale gebyrer Eva Liss Bråthen   her
2020/109 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****   her
2020/111 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale gebyr for eiendom gnr. 24, bnr. 78 i Torsken. Johnny Pettersen   her
2020/104 20200117 17.01.2020 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/105 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad reduksjon kommunale gebyr gnr. 302 bnr. 147 Vincent Rey   her
2020/84 20200116 16.01.2020 Inngående brev Turistinformasjon - Rapport fra KomRev Nord (Vedtak) TORSKEN KOMMUNE   her
2020/85 20200116 16.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/86 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg STATENS VEGVESEN   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Inngående brev TILSYN - BERG KOMMUNE | 943730040 ARBEIDSTILSYNET   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Inngående brev TILSYN - BERG KOMMUNE | 943730040 ARBEIDSTILSYNET   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Utgående brev SVAR - TILSYN BERG KOMMUNE/943730040 ARBEIDSTILSYNET   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Inngående brev TILSYN - BERG KOMMUNE | 943730040 ARBEIDSTILSYNET   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Inngående brev TILSYN - BERG KOMMUNE | 943730040 ARBEIDSTILSYNET   her
2020/96 20200116 16.01.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll fra 1.1.2020 (Vedtak) SØRREISA KOMMUNE   her
2020/98 20200116 16.01.2020 Inngående brev Sak om ulovlig utslipp fra naboen til bekkefar på min eiendom Willy Andreas Mortensen   her
2020/77 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/66 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/67 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi – orientering om vedtatt planprogram - Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE   her
2020/44 20200114 14.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrende organ i Senja Avfall IKS for kommunestyreperioden 2019 - 2023 Knut-Ole Rabbmo m.fl.   her
2020/57 20200114 14.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav for barn i private barnehager høst 2019 - Harstad kommune HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN   her
2020/58 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/59 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høring - NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/60 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høringsutkast til Norsk kulturskoleråds politiske plattform Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard   her
2020/63 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET   her
2020/64 20200114 14.01.2020 Inngående brev Orientering om overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/40 20200113 13.01.2020 Inngående brev SalMar Settefisk AS 937543948 - Søknad om ny akvakulturtillatelse for settefisk på lokalitet 11333 Jøvik i Senja kommune - Fiskerifaglig uttalelse Fiskeridirektoratet   her
2020/40 20200113 13.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra spesialrådgiver, Næringsetaten Troms Fylke TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE NÆRINGSETATEN   her
2020/44 20200113 13.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrende organ i Senja Avfall IKS og innspill på kandidater til styret i Senja Avfall IKS for kommunestyreperioden 2020 - 2023 SENJA AVFALL IKS   her
2020/45 20200113 13.01.2020 Utgående brev Pågående planprosesser i tidl. Berg kommune - tildelte planidenter og etterspørsel av SOSI filer Wenche Pedersen   her
2020/25 20200113 13.01.2020 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** ***** *****   her
2020/23 20200113 13.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap GISUND KYSTLAG   her
2020/21 20200113 13.01.2020 Inngående brev Budsjettreguleringer drift TORSKEN KOMMUNE   her
2020/21 20200113 13.01.2020 Inngående brev Budsjettreguleringer investering TORSKEN KOMMUNE   her