eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/42 20200330 30.03.2020 Inngående brev Naturkartlegging ny Grenlandsbru - krav i dispensasjon Asplan Viak
2020/42 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vilkår naturkartlegging - Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blekebakken og Frierflogene naturreservat - bygging av ny Grenlandsbru. Deres ref 2019/288. Vår ref 2020/42 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Skisse sulfidtiltak Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Kalsåsen dokumentasjon og referat fra samtale i våres/tidlig sommer - Godkjenning av addendum sulfid Due-Tønnesen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oppsummering sulfidmøte tirsdag 15.10 - sulfid Trond Olsen m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Død fisk i Langangsvassdraget Olaf Andreas Lingjærde m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sammenstilling av tiltaksplaner, addendum og notat ang sulfid i Ramsdalen og Øygaardsdalen - sulfid Morten Holter m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Referat fra sulfidmøte og notat fra Norconsult - sulfid Paul Andreas Aakerøy
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bergsmyr i Tvedestrand, Hendelse med oljeforurensning Sætra, Hans Magnus m.fl.
2020/4 20200330 30.03.2020 Utgående brev VS: Innspill til detaljreguleringsplan for FV. 416, Øylandsdal - Dørsdal i Risør kommune Risør kommune
2020/453 20200330 30.03.2020 Utgående brev E18 Langangen - Grimstad - Helikopterscanning Ruben Hovinb�le
2020/42 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon om saksbehandling for søknad om tillatelse til anleggsarbeid i avsluttet manganslamdeponi 'Rita Romsås Fjeldberg'
2020/42 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon om saksbehandling for søknad om tillatelse til anleggsarbeid i avsluttet manganslamdeponi Rita Romsås Fjeldberg
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev E18 Tv-Ar Rapportering ifm Utslippstillatelse - Kvartalsrapport #1-2018 fmavfkr (fmavfkr@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev E18 Tv-Ar Rapportering ifm Utslippstillatelse - Kvartalsrapport #1-2018 fmavfkr (fmavfkr@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev E18 Tv-Ar Rapportering ifm Utslippstillatelse - Kvartalsrapport #1-2018 (vedlegg, del 1) fmavfkr (fmavfkr@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev E18 Tv-Ar Rapportering ifm Utslippstillatelse - Kvartalsrapport #1-2018 fmavfkr (fmavfkr@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Revidert utslippstillatelse anleggsfase, Høringsuttalelse Skjævestad, Veronica
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Revidert utslippstillatelse anleggsfase - høringsuttalelse Tordis Vandeskog m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fwd: Songeskogen vann Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Songeskogen, spørsmål fra 3.part Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Songeskogen, spørsmål fra 3.part Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Re: Songevassdraget og tilførselsveien Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Re: Songevassdraget og tilførselsveien Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Re: Naturvernforbundet - Songevassdraget Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Bekymringsmelding Morten Tveit
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Møtereferat fra møte med Naturvernforbundet 25.10.2017 Asbjoern Aass m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kommentar til inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nye Veier. Kontrollnummer: 2017.021.I.FMAV Nordensvan, Ildiko (fmavino@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Ber om måleresultat ved Vennevann - Tilsyn E18 Tvedestrand Arendal - purring Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Ber om måleresultat ved Vennevann - Tilsyn E18 Tvedestrand Arendal - purring Guro Kristiansen m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilsyn E18 Tvedestrand Arendal Veronica Skjævestad (fmavvsk@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Varsel om tilsyn Skjævestad, Veronica
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Varsel om tilsyn Skjævestad, Veronica
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Ber om måleresultat ved Vennevann - Tilsyn E18 Tvedestrand Arendal - purring Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ber om måleresultat ved Vennevann - Tilsyn E18 Tvedestrand Arendal Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: Vedtak om gebyr - gjenbruk av bunnrenskemasser. Påminnelse om overvåkingsprogram og sluttrapport Guro Kristiansen
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev E18 Tvedestrand - Arendal - oppfølging av overvåkning og tiltak ved Vennevann - Pålegg om undersøkelse og tiltak Post
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på deres svar på tilsynsrapport - Nye Veier AS - Avslutning av tilsynssak Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Pålegg om overvåking i Vennevann i Tvedestrand kommune - Nye veier AS Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på kommentar til inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nye Veier. Kontrollnummer: 2017.021.I.FMAV Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedtak om gebyr - Nye Veier AS Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter tilsyn - E18 Arendal Tvedestrand - Tilsynsaksjon samferdselsutbygging 2017 Nordensvan, Ildiko
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev E18 Tv-Ar Rapportering ifm Utslippstillatelse - 2-ukers rapport fmavfkr (fmavfkr@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev VS: Tiltaksplan 1 - for videre utgraving ved Bergsmyr - godkjenning av tiltaksplan Marianne Simonsen Bjørkenes
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vannprøver 2018 sulfider.xlsx - sulfid Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev pH verdier målt ved Vennevann og Kroktjern - sulfid Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tiltaksplan for forurensede masser - Suntec/Ertec Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Revidert Tiltaksplan Ramsdalen/Bergsmyr - oppdatert figur - sulfid Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oppdatert Addendum for lagring av sulfidholdig berg Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: Fv. 410 Grendstøl-Glastad - Tiltaksplan sulfidholdige masser - sulfid Paul Andreas Aakerøy
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fv. 410 Grendstøl-Glastad - Tiltaksplan sulfidholdige masser - sulfid Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
2020/179 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: E18 Tvedestrand - Arendal - sluttrapport bunnrenskemasser - tilbakemelding fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Agder
2020/179 20200330 30.03.2020 Inngående brev E18 Tvedestrand - Arendal - sluttrapport bunnrenskemasser - tilbakemelding fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Agder
2020/179 20200330 30.03.2020 Inngående brev Wilhelm Horn vil ha tilgang til E18 Langangen-Rugtvedt 14100 Wilhelm Horn
2020/179 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Evaluering forundersøkelser_kommentarer alle Stian Krogstad
2016/282 20200330 30.03.2020 Inngående brev E18 Tvedestrand-Arendal kommentarer til måling av vegtrafikkstøy Multiconsult
2016/282 20200330 30.03.2020 Inngående brev RE_ E18 Arendal-Tvedestrand_ revidert rapport Multiconsult
2016/282 20200330 30.03.2020 Inngående brev RE_ E18 Arendal-Tvedestrand_ Støymålinger Multiconsult
2016/282 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS_ Støymålinger Arendal - Tvedestrand Gregert Gliddi
2016/282 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: Montering av støymåler. Knut Vegard Egge
2020/179 20200330 30.03.2020 Inngående brev Administratoren har svart på din forespørsel om E18 Langangen-Rugtvedt 14100 no-reply@sharepointonline.com
2020/179 20200330 30.03.2020 Inngående brev Masteroppgave Industrialisering av prosjektbasert industri Even Gjelsås
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Surt fjell i E18 traseen mellom Arendal og Grimstad Jørgen Ubisch
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fwd: Surt fjell i E18 traseen mellom Arendal og Grimstad Jørgen Ubisch
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Surt fjell i E18 traseen mellom Arendal og Grimstad Jørgen Ubisch
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Overvannshåndtering Aktiv Rast. Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: Godkjenning av tiltaksplan Bergsmyr vest - for godkjenning Guro Kristiansen
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Tiltaksplan Bergsmyr vest - for godkjenning Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tiltaksplan syredannende berg Ramsdalen/Bergsmyr - sulfid Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Referat arbeidsmøte for Tiltaksplan for sulfidholdig berg i tilførselsvei 14.12.2017 - sulfid Skjævestad, Veronica m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Referat sulfidbefaring 30/4/2019 - sulfid Due-Tønnessen, Martin m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Overvåkningsprogram - Sulfidholdig berg E18 - sulfid fmavfkr (fmavfkr@fylkesmannen.no) m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Varsling - overskridelser av turbiditet i Longumvannet. Eie, Martin m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Møte med FM angående E18TA Skjævestad, Veronica m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Heftingdalen høyspentomlegging - utbedring av sedimentasjonsbasseng Kroglund, Frode m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kvennhuskilen - pumping Skjævestad, Veronica m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Piletjenn - tiltak v/arbeid for Piletjenn Bru Skjævestad, Veronica m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Piletjenn - tiltak v/arbeid for Piletjenn Bru fmavfkr@fylkesmannen.no m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Ber om måleresultat ved Vennevann - Tilsyn E18 Tvedestrand Arendal Skjævestad, Veronica m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Varsel om tilsyn Marianne Simonsen Bjørkenes m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fwd: Søknad om pumping av Songebekken Frode Kroglund
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tiltaksplan Bergsmyr vest - for godkjenning Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn - Krøgenes ragnhild.r.tronnes@arendal.kommune.no
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev pH målinger - AF04 logger Vennevann Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fwd: pH Vennevann logger 1års periode Martin Due Tønnesen
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev 19/1434-4 - Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn - ved Råna Trønnes, Ragnhild R
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn - Krøgenes Trønnes, Ragnhild R
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: Vedr. 19-1434-6 - 600/18 - Tilbakemelding sluttrapport forurenset grunn - Råna Stian Blindheim
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tiltaksplan forurensede masser ved Råna ragnhild.r.tronnes@arendal.kommune.no
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Sedimentundersøkelse i Vennevann og Vålevann Kroglund, Frode
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Referat fra sulfidmøte og notat fra Norconsult Pauline Frydenlund
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Prinsippskisse Pauls Jorde Kroglund, Frode
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Referat befaring Songebekken, Mjåvannsbekken og Pauls Jorde Paul Andreas Aakerøy m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Søknad Piletjern som avtalt Kroglund, Frode
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Referat bekkebefaring med FM Paul Andreas Aakerøy m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev Overvåkningsprogram - Sulfidholdig berg E18 Due-Tønnessen, Martin
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: Terminering av loggere. Skjævestad, Veronica m.fl.
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Flytting av sulfidholdig berg - sulfid Borghild Moe
2016/286 20200330 30.03.2020 Inngående brev VS: E18 Tvedestrand - Arendal: Omlegging av bekk Himmelkjerr Anja Krohn Bjørnstad
2016/286 20200330 30.03.2020 Utgående brev SV: E18 Tvedestrand - Arendal: Omlegging av bekk Himmelkjerr fmavfkr@fylkesmannen.no