eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1774 20200330 30.03.2020 Utgående brev Byggetillatelse; oppføring av bolig og garasje gnr. 107, bnr. 6 - Dragland. BYGG1 LYNGDAL AS   her
2020/19 20200330 30.03.2020 Utgående brev Dispensasjon - Renseanlegg fra bolig - gnr. 14, bnr. 11 - Strandjord Ytre ERV TEKNIKK AS   her
2020/1908 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedtak om dispensasjon og tillatelse til restaurering/opprusting av bolighus på gnr. 14, bnr. 11 - Strandjord ARNE ÅMLAND SIVILARKITEKT MNAL   her
2020/94 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gnr. 171, bnr 428 og 359 - bekreftelse ADVOKATFIRMAET ANDERSEN & SNERTHAMMER AS   her
2020/94 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gnr. 5 og 2, bnr 3 - Revøy Ytre/Kjøpsøy - egenerklæring om konsesjonsfrihet - Else Johanne Gabrielsen Aase Gabrielsen   her
2020/94 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gnr. 5 og 2, bnr 3 - Revøy Ytre/Kjøpsøy - kvittering for matrikkelføring - Else Johanne Gabrielsen Aase Gabrielsen   her
2020/184 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ped.leder på disp 60 % - ***** ***** *****   her
2020/424 20200330 30.03.2020 Inngående brev Saken avsluttes - Gnr. 264, bnr. 8 - Brådland Lars Berge   her
2020/54 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gnr. 155, bnr. 116 - Østre Romskogen, oversendelse av skjøte for tinglysing. STATENS KARTVERK   her
2020/283 20200330 30.03.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** ***** *****   her
2020/3307 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra eiendom gnr 21 bnr 9 av en ubebygd parsell til uendret bruk FØRELAND ADVOKATFIRMA AS   her
2020/2570 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel, for hagestue på gnr. 123, bnr. 63, Gauvik Jan Helge Hansen   her
2020/2406 20200330 30.03.2020 Utgående brev Innvilget merinnsyn i jp nr. 5 Svein.morten@lister24.no   her
2020/87 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage på avslag på søknad om TT kort - ***** ***** *****   her
2020/232 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utvidet søkerliste *****   her
2020/155 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedtak i ansettelsesutvalget Ansettelsesutvalget   her
2020/155 20200330 30.03.2020 Inngående brev Annonse - Nygård - ped.leder Veronika Archagelidis Ødegaard-Olsen   her
2020/3193 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på spørsmål, oppdatert gjennomføringsplan og kontrollerklæring for bygningsfysikk for midlertidig brukstillatelse Helsehus på gnr. 168, bnr. 491 m.fl. RAMBØLL NORGE AS   her
2020/3193 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kontroll konstruksjonssikkerhet - notater RAMBØLL NORGE AS   her
2020/3193 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om midlertidig brukstillatelse - Helsehuset - RAMBØLL NORGE AS   her
2020/3446 20200330 30.03.2020 Utgående brev Legeerklæringer om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall - fra Audnedal kommune 3 og 4 kvartal Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum, 5808 Bergen   her
2020/378 20200330 30.03.2020 Inngående brev Takker JA til tilbud om stilling - ***** ***** *****   her
2020/2679 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gjenpart av svar på varsel om oppstart av reguleringsarbeid - planID 2018 07 - Svenevik - Lyngdal kommune - Agder fylke Kystverket   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb *****   her
2020/283 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på midlertidig arbeidsavtale *****   her
2020/3333 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsepersonell - registrering *****   her
2020/2756 20200330 30.03.2020 Inngående brev Trekker søknad om utslippstillatelse - sak 2020/2783 - gnr 67 bnr 3 Arne Tommy   her
2019/141 20200330 30.03.2020 Inngående brev Avtale om bruk av hjemmekontor - Geir Sandnes Geir Sandnes   her
2020/2676 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering for masseuttak Kvås/Moi, gnr/bnr 245/5, Lyngdal kommune STÆRK & CO AS   her
2019/69 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Fylkesmannen   her
2020/2675 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering for råstoffutvinning og næring - Akersmyr, Lyngdal kommune STÆRK & CO AS   her
2020/3482 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gnr. 401, bnr. 14, Naglestadveien 1000, Konsmo - søknad om fradeling til utvidelse av areal NAGLESTAD BRUK ANS   her
2019/141 20200330 30.03.2020 Inngående brev Avtale om bruk av hjemmekontor - Heidi Ann Norås Heidi Ann Norås   her
2020/3484 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gnr. 25, bnr. 2 - Epledalen Nedre, dispensasjon for riving av eks. naust og bygging av nytt samt justering av terreng og oppføring av steinsatt brygge Arkin As   her
2020/94 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gnr. 222, bnr. 1 og 6 - Birkestøl, egenerklæring om konsesjonsfrihet Margit Rom   her
2020/3236 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ber om fritak vedr. plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak *****   her
2020/2722 20200330 30.03.2020 Inngående brev Lyngdal kommune - Tildeling av svømmetilskudd 2020 FYLKESMANNEN I AGDER   her
2020/2708 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gjenpart av uttalelse til regulering Korshavn Marina - melding om oppstart av planarbeid Agder fylkeskommune   her
2020/1596 20200330 30.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) - Joker Byremo Landhandel, Sigvart Ertzeid Joker Byremo Landhandel Sigvart Ertzeid   her
2020/513 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innspill vedr detaljreguleringsplan for boliger, Gnr. 168, bnr. 1 - Berge Ytre / Berge gård, Arne Kristensen   her
2020/188 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Tilkallingsvikar skole og barnehage: Fagarbeidere/assistenter *****   her
2020/188 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Tilkallingsvikar skole og barnehage: Fagarbeidere/assistenter *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/2558 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten - Våren 2020 *****   her
2020/2558 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten - Våren 2020 *****   her
2020/3064 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Rektor på Kvås skole *****   her
2020/3064 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rektor på Kvås skole *****   her
2020/3064 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rektor på Kvås skole *****   her
2020/3064 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Rektor på Kvås skole *****   her
2020/3387 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/3387 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/3387 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/3387 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/3387 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/3387 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/185 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utvidet søkerliste - Rektor Lyngdal ungdomsskole *****   her
2020/3485 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 919884037 TEIS INGE RISNES   her
2020/444 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/444 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommervikarar 2020 til omsorgstjenestene *****   her
2020/3064 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rektor på Kvås skole *****   her
2020/3064 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Rektor på Kvås skole *****   her
2020/3387 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/3387 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Saksbehandler/jurist 100% fast stilling - virksomhet for arealforvaltning og miljø *****   her
2020/2454 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om skolevei - undergrunn i Å gate Aleksander Limmesand   her
2020/3412 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversikt over kompetanse per januar 2020 Jan Fredrik Kirkedam   her
2020/3412 20200327 27.03.2020 Inngående brev Lærere ved Byremo barneskole fra 01-08-2019 Jan Fredrik Kirkedam   her
2020/3517 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 994285084 Landbruksdirektoratet   her
2020/3333 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsepersonell - registrering *****   her
2020/2985 20200327 27.03.2020 Inngående brev Samtykke til inngrep i kulturlandskapet - Jan Viblemo Lindesnes kommune v/Einar Ukkelberg   her
2020/327 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage over vedtak i sak 19/2020 - pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Adv.fa Andersen & Snerthammer as   her
2020/3468 20200327 27.03.2020 Inngående brev Redskapsbod på 170/249 Bordvik Knut Olav   her
2020/15 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kommentar til oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øyna, Revøy - planID 201904 Erling Ovstebo   her
2020/3384 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av "Tilleggsavtale om kjøp av informasjon og metadata" AMBITA AS   her
2020/2873 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/2894 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/3074 20200327 27.03.2020 Utgående brev Lyngdal kommune: Valg av representant med varamedlem til styringsgruppe for Flerbruksplan Mandalsvassdraget AE v/Svein Haugland   her
2020/2861 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/3236 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på vedtak vedr. plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak Leger ved Lyngdal Legesenter AS   her
2020/3099 20200327 27.03.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak i Formannskapet 26.03.20: Arbeidsgruppe - Etablering av minigolfbane på Rådhusplassen Gordon Dragland m.fl.   her