eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/131 20200120 20.01.2020 Utgående brev Memo om tiltak på gnr. 152, bnr. 9, FOSS 'inge@postkassa.org'   her
2020/9 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om leie av Austad grendehus 11.01.20 Mads Landøy   her
2019/69 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2020-2023 FYLKESMANNEN I AGDER   her
2020/24 20200120 20.01.2020 Utgående brev Ferdigattest: rivning av deler og bygging av tilbygg til eks. enebolig, 155/38 - Rom Østre. Ruslan A Imaev   her
2020/27 20200120 20.01.2020 Utgående brev Høring: mindre endring av reguleringsplan for Svennevik planID 197401 og 199714 Paul Hyggen m.fl.   her
2020/228 20200120 20.01.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om investeringsstøtte - Kvås dagligvare Drift A/S Kvås dagligvare   her
2020/241 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr. 22, bnr. 31 - Åmland, oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing Jorunn Utheim   her
2020/79 20200120 20.01.2020 Utgående brev Viktig vedr. annonse i Røde Kors avisen Vest-Agder og Aust-Agder 2020 FAKTURERINGSSERVICE SØR AS   her
2020/275 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr. 302, bnr. 3 - Fv 4078 (Rosfjordkrysset), tillatelse til fradeling med oppmåling av tidligere ervervet areale - Statens vegvesen region sør AGDER FYLKESKOMMUNE v/Kjell Vidar Høgetveit   her
2020/40 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 62, bnr. 156 - e-post - dokumentasjon og sjekkliste Øystein Egeland   her
2020/29 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr. 156, bnr. 79 - Rom Vestre, søknad om dispensasjon for bygging av terrasse, hagestue og carport Harald Arne Høyland   her
2020/300 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 21, bnr. 16 og 23 - Belland - søknad om klargjøring av eksisterende grenser Vibeke Knutsen Gramsett m.fl.   her
2020/327 20200120 20.01.2020 Utgående brev G nr. 172, bnr. 19, 20 - Myran, vedr. forespurt datoer oversikt Jørn Atle Bjørnstøl   her
2020/157 20200120 20.01.2020 Utgående brev Høring: ny behandling av søknad om dispensasjon for flere tiltak på 292/3, Kittelsnes - DERES REF: 2018/8743 FYLKESMANNEN I AGDER   her
2020/157 20200120 20.01.2020 Utgående brev Høring: ny behandling av søknad om dispensasjon for flere tiltak på 292/3, Kittelsnes- DERES REF.: 18/07701-2 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE   her
2020/157 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utgående til Fylkesmannen i Agder - Info til høring om disp. søknad - deres ref. 2018/8743 Margarita Hornung   her
2020/157 20200120 20.01.2020 Utgående brev Orientering om høring, 292/3, Kittelsnes Siri Homelien   her
2020/60 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på rapport 1 - 2019 fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen for Lyngdal og Audnedal SKATTEETATEN   her
2020/274 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunalt driftstilskudd godkjente barnehager 01.01.20-31.08.20 - Læringsverkstedet avd. Eplehagen barnehage LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD EPLEHAGEN BARNEHAGE   her
2020/8 20200120 20.01.2020 Inngående brev VA plan Forundringsparken Karl Gunnar Mersland   her
2020/300 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr. 21, bnr. 16 og 23 - Belland - klargjøring av eksisterende grenser Halvdan Knutsen m.fl.   her
2020/8 20200120 20.01.2020 Inngående brev Revidert utenomhusplan Forundringsparken Karl Gunnar Mersland   her
2020/274 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunalt driftstilskudd godkjente barnehager 01.01.20-31.08.20 - Læringsverkstedet avd. Faråna barnehage LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD FARÅNA   her
2020/274 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunalt driftstilskudd godkjente barnehager 01.01.20-31.08.20 - Læringsverkstedet avd. Rom barnehage LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD ROM BARNEHAGE   her
2020/274 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunalt driftstilskudd godkjente barnehager 01.01.20-31.08.20 - Kollevoll barnehage KOLLEVOLL BARNEHAGE SA   her
2020/132 20200120 20.01.2020 Utgående brev Mangelbrev: Dispensasjonssøknad fra § 2.1, på gnr. 158, bnr. 10 'Karl Petter Kristensen'   her
2019/33 20200120 20.01.2020 Utgående brev Forlengelse av renholdskontrakt - opsjon ISS FACILITY SERVICES AS   her
2020/274 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunalt driftstilskudd godkjente barnehager 01.01.20-31.08.20 - Sangfuglen barnehage SANGFUGLEN BARNEHAGE   her
2020/301 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr. 171, bnr. 159 - Rosfjord, tillatelse til fradeling av tillegg til KVS-Lyngdal AS og Indremisjonsforbundet LYNGDAL KOMMUNE   her
2020/268 20200120 20.01.2020 Inngående brev Revidert tegning med mål på terrasse Arne Åmland   her
2020/268 20200120 20.01.2020 Inngående brev BRA - ny leilighet Arne Åmland   her
2019/145 20200120 20.01.2020 Utgående brev Mangelbrev; Byggesak - oppføring av hagestue gnr. 279, bnr. 28 - Hovda. ARKIN AS   her
2020/361 20200120 20.01.2020 Utgående brev Gnr. 6, bnr. 149 - Revøy Midtre, oversendelse av matrikkelbrev med grunnboksutskrift. REVØYTOPPEN AS   her
2020/367 20200120 20.01.2020 Utgående brev Endringsmelding avgift pipe - gnr. 246, bnr. 9 - Rolv Gunnar Gitlestad BRANNVESENET SØR IKS   her
2020/367 20200120 20.01.2020 Utgående brev Endringsmelding avgift pipe - gnr. 243, bnr. 1 - Torunn Mikalsen BRANNVESENET SØR IKS   her
2020/397 20200120 20.01.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969623439 KVAAVIK LEIV   her
2019/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om gratis busskort til studenter - Sunniva Loga sunniva loga   her
2020/324 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om grensejustering / makebytte Gunnar Jan Viblemo   her
2020/445 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd KAI VÅGE SKÅRDAL   her
2020/446 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd VANJA SMESLAND   her
2020/447 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd JANNE DJUPVIK   her
2020/448 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd OVE STEINSLAND   her
2020/449 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd PÅL GUNNAR FOSS   her
2020/450 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd VOLLEN GÅRD - HEIDI KVÅS   her
2020/451 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd OPSAL ØYVIND   her
2020/453 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ARNE SPILDE   her
2020/454 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd KAREN SOLVEIG HØYLAND   her
2020/455 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd SOLÅS JARL   her
2020/456 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd MAY LILLIAN JOHNSEN   her
2020/457 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ASLAUG RØYSLAND FOSS   her
2020/458 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd SONDRE EGELAND   her
2020/459 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd KVELLAND KARL D Y   her
2020/310 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløserstilskudd HARALD OPSAHL   her
2020/460 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ØVSTELAND GÅRD MARTIN KINN   her
2020/461 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ODD STIAN ANDREASSEN   her
2020/462 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd KENNETH HOMELAND   her
2020/455 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd SOLÅS JARL   her
2020/455 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd SOLÅS JARL   her
2020/463 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd TROND ARILD WEHUS   her
2020/464 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd STUESTØL KNUT   her
2020/79 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbud om annonseinnrykk i Røde Kors avisen Vest-Agder og Aust-Agder 2020 FAKTURERINGSSERVICE SØR AS   her
2020/468 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd JOHN PEDER OMLAND   her
2020/469 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd NILS ARVID ANDREASSEN   her
2020/470 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd JORDAL MARIT   her
2020/6 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 166, bnr. 181 - Bergsaker - oversending av gjennomføringsplan ARKITEKTFIRMA HOEM & FOLSTAD AS   her
2020/471 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd DAG SALAMONSEN   her
2020/324 20200120 20.01.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 440/5 og 440/9 Gunnar Jan Viblemo   her
2020/472 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd MORTEN SIKVELAND   her
2020/432 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr. 471, bnr. 4 - Einar Heimdal Einar Heimdal   her
2020/154 20200120 20.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument 2020/1937611/200 - Etalberingstilskudd - Slettet pantedokument A. og P. Lôvenhamn STATENS KARTVERK   her
2020/474 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd STADDELAND GÅRD DA   her
2020/475 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd EIVIND KVINLAUG   her
2020/476 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd OLE TOM STOKKELAND   her
2020/477 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd BIRKELAND HELGE OTTO   her
2020/422 20200120 20.01.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra krav til personale Lyngtua barnehage   her
2020/340 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****   her
2020/478 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 178, bnr. 15 og 16 - Biktjønn, søknad om ferdigattest Daniel Alexander Gotheim   her
2020/481 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om gratis busskort til studenter - Emma Waage Glomsheller Emma Waage Glomsheller   her
2020/478 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 178, bnr. 15, Biktjønn, søknad om endring av gitt tillatelse Daniel Alexander Gotheim   her
2019/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gratis busskort, kvittering - Pernille Johnsen Pernille Johnsen   her
2020/9 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om leie av sal på Berge barneskole 07.02.20 Gry Abrahamsen   her
2020/483 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 21, Bnr. 76 - Belland, søknad om ferdigattest Knut Kyllesø m.fl.   her
2020/487 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak- Gnr 458 Bnr 87 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS   her
2020/488 20200120 20.01.2020 Inngående brev Belland Hytteområde - Søknad om ferdigattest - Døra renseanlegg - Gnr.21 Bnr.10 IPEC MILJØ AS   her
2020/14 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utnyttelsesgrad BYGG1 LYNGDAL AS   her
2020/485 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 162, bnr. 1 - Lyngdal Prestegård, søknad om fradeling av festetomt, fnr. 42 og rekvisisjon av oppmålingsforretning OPPLYSNINGSVESENETS FOND   her
2020/497 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gjenpart - vedtak om tillatelse for fremføring av el-kabel høyspent- Fv. 43 - Hp 3, km 18,499 - Gnr/bnr 166/47 - Kirkeveien 117 AGDER FYLKESKOMMUNE   her
2020/499 20200120 20.01.2020 Inngående brev Forelegging av høyspentnett på vegne av Agder Energi Nett AS på Byremo i Lyngdal kommune AGDER ENERGI NETT AS   her
2020/500 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sak 19-090604REN-JFLE Revøy ytre, gnr. 5 - Melding om avsluttet sak Lista jordskifterett   her
2019/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kvittering for busskort - Liv Halvorsen Borgemyr Liv Halvorsen Borgemyr   her
2020/344 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan Belland gnr 21-bnr 10 Odd Stokkeland   her
2020/344 20200120 20.01.2020 Inngående brev Merknader til Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland, plan ID 201409 Elisabeth Norheim Kjosavik   her
2019/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Busskort - Dina Ballestad Dina Ballestad   her
2019/142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Busskvittering for november, desember 2019 og januar 2020 - Karina Nakkestad Karina Nakkestad   her
2020/344 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Belland - hytte i plan som ikke er bygget Ånen Thorsland   her
2020/502 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gnr. 157, bnr. 88 m/flere - Hagen, søknad om grovopparbeidelse av tomter i Hagekleiva - Johnny Aas AAS OG HØILAND AS   her
2020/503 20200120 20.01.2020 Inngående brev Oversendelse av ny rammeavtale, tjenesteoversikt og databehandleravtale til signering etter kommunesammenslåing UNINETT AS   her
2020/504 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen 2020 - særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET   her
2020/8 20200120 20.01.2020 Inngående brev Oversendelse av etterspurte opplysninger Forundringsparken BIRKELAND BRUK AS   her