eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/21791 20200331 31.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/574 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar - Testrapport - Deponering av elektronisk arkivmateriale - Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE   her
2020/36 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oversender søknad til uttalelse - Oppføring av seksmannsbolig - 0427-30/102 - Kirkevegen 38 - Elverum kommune ELVERUM KOMMUNE   her
2020/19970 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedr. 20-10553-1 - Rv. 3 Tunna bru - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Tynset kommune STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED   her
2020/19695 20200331 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsler fra Fv. 1780 Hp 01 Km 2,815 og 2,647 på eiendom gnr. 27 bnr. 10 i Ringsaker kommune Kjell Magne Berg   her
2020/21894 20200331 31.03.2020 Utgående brev Skraping av vei Pål Husom   her
2020/19920 20200331 31.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/19772 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar - Søknad ny medlemsbedrift i opplæringskontor Tresenter Øst   her
2020/19772 20200331 31.03.2020 Utgående brev Godkjenning av faglig leder - Østerdalen Byggservice TRESENTER ØST OPPLÆRINGSKONTOR FOR TREFAG   her
2020/21081 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar ang. søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Bjørsjølia hyttefelt for fradeling/omgjøring av gnr/bnr 3426-25/15 til selvstendig fritidseiendom - Tolga kommune Tolga kommune   her
2020/22010 20200331 31.03.2020 Inngående brev Sak til Samferdselskomiteen - Skoleskyssfinansiering Moshagen, Anita Brenden   her
2020/20968 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kryssutbedring - Maihaugkrysset Egil Hellum Thomassen   her
2020/20968 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedrørende varsel om oppstart av reguleringsarbeid Stein-Helge Tingvoll Hansen   her
2020/20081 20200331 31.03.2020 Inngående brev Bilder fra området Kverneng, Øyvinn   her
2020/22132 20200331 31.03.2020 Inngående brev Frank Magnes - bokprosjekt Frank Magnes   her
2020/21884 20200331 31.03.2020 Inngående brev Stange vgs - brakkerigg Sand, Morten   her
2020/703 20200331 31.03.2020 Inngående brev Rapportering fiskeutsetting Sel og Nordre Kolloen Statsallmenninger 2019 SEL FJELLSTYRE STATSALMENNING   her
2020/22154 20200331 31.03.2020 Inngående brev Fv. 51 - Tisleidalen - Nord-Aurdal kommune -sesongfartsgrense - anmodning om videreføring Ann-Kristin Rehder   her
2020/22160 20200331 31.03.2020 Inngående brev Faktura fra Tessa Tre AS Liv Mari Harildstad   her
2020/22160 20200331 31.03.2020 Inngående brev Fakturaer Tessa Tre AS Liv Mari Harildstad   her
2020/22181 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad KNA Kongsvinger Rallysprint KNA RALLY FINNSKOG NORWAY   her
2020/22184 20200331 31.03.2020 Inngående brev Skilt Fåvang sentrum Birgitte Bay   her
2020/22186 20200331 31.03.2020 Inngående brev Galleri "Tysken" waalberg@online.no   her
2020/22196 20200331 31.03.2020 Utgående brev Bane NOR kontrakter Elverum Skåret, Heidi   her
2020/22196 20200331 31.03.2020 Utgående brev Elverum stasjon - transport av utleiekontrakter 'tore.arntzen@romeiendom.no'   her
2020/20768 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om utsatt frist - Endring av områderegulering for Elverom - Veisten, Nordre Land, planid 20150004 NORDRE LAND KOMMUNE   her
2020/22236 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tiltak for utbedring av jord/steinras ved tursti langs Moelva . Fredheim, Arne   her
2020/22236 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tiltak for utbedring av jord/steinras ved tursti langs Moelva . Fredheim, Arne   her
2020/22236 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tiltak for utbedring av jord/steinras ved tursti langs Moelva . Bjørn Kristiansen   her
2020/22217 20200331 31.03.2020 Inngående brev Magnor samfunnshus - oversendelse av regnskap og uttalelse EIDSKOG KOMMUNE   her
2020/21297 20200331 31.03.2020 Utgående brev Forelegging av tiltak - utbedring av lavspentnettet på Holtet trafokrets - Elverum kommune ELVIA AS   her
2020/20887 20200331 31.03.2020 Inngående brev Samtale igjen Bakken, Kari Synøve   her
2020/439 20200331 31.03.2020 Utgående brev SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV FRITIDSEIENDOM GNR/BNR 4/12 I RENDALEN KOMMUNE - SØKERE: SYLVIA OG HEIKO HELMS RENDALEN KOMMUNE   her
2020/778 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oppnevning som medlem av prøvenemnd/ yrkesutvalg til Innlandet fylkeskommune for oppnevningsperioden 1.1.2020 – 31.12.2023 Kirsti Hovde   her
2020/19304 20200331 31.03.2020 Inngående brev Oppsett tidsbruk og utgifter NTNU 2018 og 2019 Hans Westend Høgnes   her
2020/1090 20200331 31.03.2020 Inngående brev Avklaring med Kulturhistorisk museum vedr dispensasjon for en kullgrop i reguleringsplan for Givra Kathrine Stene   her
2020/22270 20200331 31.03.2020 Inngående brev Godkjenning av lærebedrift Høilund Bygg m.fl.   her
2020/778 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oppnevning som medlem av prøvenemnd/ yrkesutvalg til Innlandet fylkeskommune for oppnevningsperioden 1.1.2020 – 31.12.2023 Jon Magne Hagen   her
2020/21709 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilsagn FK-18/29 Arrangementsutvikling Farmen - utbetaling Visit Kongsvingerregionen as   her
2020/19312 20200331 31.03.2020 Utgående brev Driftstilskudd Anno museum 2020 1. kvartal ANNO MUSEUM AS   her
2020/20205 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kulturminneplan - supplering/rullering LILLEHAMMER KOMMUNE   her
2020/22335 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gravesøknad Lundgaardsvegen 16, Elverum TT KABEL & ANLEGG AS   her
2020/22295 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven ved tiltak Støttemur på Atlungstad Brenneri ATLUNGSTAD BRENNERI AS   her
2020/22295 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven ved tiltak varevinduer i 2 etasje frørenseri på Atlungstad Brenneri ATLUNGSTAD BRENNERI AS   her
2020/20968 20200331 31.03.2020 Inngående brev Angående nytt kryss der Anders Sandvigs gate møter Maihaugvegen i Lillehammer. Geir Braaten   her
2020/19938 20200331 31.03.2020 Inngående brev Endring vilkår løyve for reservedrosje D-47R Osen GØRAN BENGT KARLSSON   her
2020/22379 20200331 31.03.2020 Inngående brev Reserveløyve, intern utlysing May Bronkebakken   her
2020/20985 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi: klagesak Rune Rosenlund TAXI HEDMARK AS   her
2020/22391 20200331 31.03.2020 Inngående brev Redusering av seter på E-264 RUNE HELGE HOLM   her
2020/22395 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tapt løyvedokument HARALD ØSTHEIM DROSJETRANSPORT   her
2020/22409 20200331 31.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av drosjeløye D 94 Erik Torgunrud   her
2020/20097 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tannhelsesekretær, Nord-Odal - Fagforbundet uttalelse Wardenær, Torill   her
2020/20097 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tannhelsesekretær, Nord-Odal - Overtannlegens uttalelse Lien, Anne Helene   her
2020/22379 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedlegg søknad Reserveløyve May Bronkebakken   her
2020/22379 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedlegg søknad reserveløyve Ole johnny Mellum   her
2020/22391 20200331 31.03.2020 Inngående brev Nedregistrering drosjeløyve Rune Helge Holm. Line Merete Haugen   her
2020/22131 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om sykkelritt - høring Rehder, Ann-Kristin   her
2020/20105 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbud akseptert Do not reply   her
2020/22495 20200331 31.03.2020 Inngående brev Akutt kloakk kollaps Storgata 113C Moelv MASKINKRAFT AS   her
2020/22495 20200331 31.03.2020 Inngående brev Akutt kloakk kollaps Storgata 113C Moelv MASKINKRAFT AS   her
2020/22499 20200331 31.03.2020 Inngående brev Praksiskandidat renholsoperatør - Tatiana Kjonerud Kraabøl, Marcela   her
2020/807 20200331 31.03.2020 Inngående brev Møtereferat, Nicolai Østvand Jensen, 13.02.2020 Opplæringskontor rørfag Hedmark og Oppland   her
2020/22181 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad KNA Kongsvinger Rallysprint KNA RALLY FINNSKOG NORWAY   her
2020/807 20200331 31.03.2020 Inngående brev Heving av lærekontrakt NØJ Opplæringskontor rørfag Hedmark og Oppland   her
2020/22544 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ny faglig leder Vang kommune VALDRES OPPLÆRINGSKONTOR SA   her
2020/22548 20200331 31.03.2020 Inngående brev Stenging av vei i forbindelse med 4H fylkesleir i Vingelen Jo Arild Haugen   her
2020/20096 20200331 31.03.2020 Inngående brev NTF - Godkjenning av innstilling- 100 % ved Folldal og Alvdal og 100 % ved Tynset og Tolga Ellingsen, Øivind G   her
2020/22600 20200331 31.03.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET   her
2020/20793 20200331 31.03.2020 Inngående brev Løyve D-153 D-168 TAXI ELVERUM   her
2020/20793 20200331 31.03.2020 Inngående brev Fwd: Løyve D-153 D-168 NORGES TAXIFORBUND AVDELING HEDMARK   her
2020/19627 20200331 31.03.2020 Inngående brev Leie Hjerleid Dovre Husflidslag   her
2020/685 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ergonomisk veiledning- Våler tannklinikk Alamdari, Farshad   her
2020/22674 20200331 31.03.2020 Inngående brev Anmodning om tillatelse til grunnundersøkelser i forbindelse med overføringer til Osensjøen GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING   her
2020/22159 20200331 31.03.2020 Utgående brev Flisbrua anses som privat eiendom - Elverum kommune ELVERUM KOMMUNE   her
2020/20111 20200331 31.03.2020 Inngående brev Fagforbundets uttalelse vedr Tannhelsesekretær - 100 % fast ved Trysil tannklinikk, søknadsfrist: 05.02.2020 Wardenær, Torill   her
2020/22805 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om nytt reserve drosjeløyve Morten Havn   her
2020/1407 20200331 31.03.2020 Utgående brev Asfalt 2020 - Innlandet sørøst - Orientering om tildeling av oppdrag YIT Norge AS   her
2020/998 20200331 31.03.2020 Utgående brev Høring - Punktutbedring - Utbedring av bru over Kanalen - Gravåsveien - Statskog SF i Rendalen Kommune RENDALEN KOMMUNE   her
2020/21042 20200331 31.03.2020 Utgående brev Eiendommen gbnr. 84/2 - søknad om riving av bolig med uthus på Sundbakken ved Korsmo SØR-ODAL KOMMUNE   her
2020/28775 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar ang. varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljreguleringsplan Tolga sentrum øst - PlanId-202001 - Tolga sentrum øst - Tolga kommune FESTE NORDØST AS   her
2020/27925 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar ang. varsel om oppstart av planarbeid - Drevsjø, Engerdal kommune FESTE NORDØST AS   her
2020/27459 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar ang. offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for RV3 Bruer i Rendalen kommune STATENS VEGVESEN   her
2020/22379 20200331 31.03.2020 Utgående brev Løyve for reservedrosje ved Løten taxisentral MAY BRONKEBAKKEN   her
2020/27510 20200331 31.03.2020 Utgående brev Trysil taxisentral, drift mv REGINA ØVERGÅRD   her
2020/19617 20200331 31.03.2020 Utgående brev Anmodning om delutbetaling - Villreinfjellet Rondane som verdiskaper - oppfølging Mulighetsstudien Spranget Mysusæter SEL KOMMUNE   her
2020/32263 20200331 31.03.2020 Utgående brev Deloppgjør - Fv. 184 - Fv 184 x jernbanen - x Fv 212 - 3411-7/1 i Ringsaker kommune Haavard Bukier Elstrand   her
2020/32344 20200331 31.03.2020 Utgående brev Skoleskyss - ny modell for beregning av skoleskysstakster i innlandet fylkeskommune - høring Alvdal kommune m.fl.   her
2020/33516 20200331 31.03.2020 Utgående brev Utbetaling av sluttoppgjør - Fv. 2390 - Landåsbygda - Vølstad - 3447-25/137 i Søndre Land kommune Bjørn Ingar Strand   her
2020/20844 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilsagn RU-19/08 Nasjonal VR-lab - utbetaling HØGSKOLEN I INNLANDET   her
2020/33342 20200331 31.03.2020 Utgående brev Gbnr. 133/5 i Gausdal kommune - høring av bygging av landbruksvei Gausdal kommune   her
2020/33516 20200331 31.03.2020 Utgående brev Utbetaling av sluttoppgjør - Fv. 2390 - Landåsbygda - Vølstad - 3447-25/39 i Søndre Land kommune Sigrun Balavoine   her
2020/28784 20200331 31.03.2020 Utgående brev Merknader til mindre endring av reguleringsplan for Meierikvartalet i Elverum kommune Elverum Kommune   her
2020/19334 20200331 31.03.2020 Utgående brev RU-17/11 Steds- og lokalsamfunnsutvikling Engerdal kommune Engerdal kommune   her
2020/32504 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vurdering av støysituasjonen, fv. 1726 - Ringsaker kommune gnr. 760 bnr. 147 Leif Morten Skaar   her
2020/28142 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på rapport, tiltak i statlig sikret friluftslivsområde Hundyrju, Dovre kommune DOVRE KOMMUNE ADMINISTRASJONSAVDELING   her
2020/28255 20200331 31.03.2020 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for fortettingsprosjekt - Gjøvikvegen 39 - Raufoss - Vestre Toten kommune Vestre Toten Kommune   her
2020/29003 20200331 31.03.2020 Utgående brev D DeleteBackspFK-19/08 - Prosjektnavn: Flere varme "utmarks-senger" I Nord-Østerdal NORD-ØSTERDAL UTMARKSTJENESTER AS   her
2020/21003 20200331 31.03.2020 Utgående brev Referat - Arbeidsgruppemøte Lågenplanen 04.02.20 GAUSDAL KOMMUNE m.fl.   her
2020/27845 20200331 31.03.2020 Utgående brev Refusjonsavtale Kulturkortet 2020 - Kvennstuguteateret KVENNSTUGUTEATRET   her