eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 21 20200421 21.04.2020 12.00 Fylkeshuset på Hamar, Parkgata 64. Møterom Femunden Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442020 PS 44/2020 Tildeling av stipend for etablerte kunstnere i Innlandet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS452020 PS 45/2020 Tildeling av tilskudd til fredete bygninger i privat eie 2020 og forhåndstilsagn for 2021 - statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 71 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS462020 PS 46/2020 Søknad om økonomisk støtte til drift av Lillehammer Olympiske Bob og Akebane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS472020 PS 47/2020 Søknad om støtte til Skarnes rullepark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS482020 PS 48/2020 Høringsuttalelse. Forvaltningsplan for Røros og Circumferensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS492020 PS 49/2020 Tildeling av fylkeskommunale midler til kulturverntiltak - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS502020 PS 50/2020 Tildeling av 100 000 kroner i utvidet rammetilskudd til Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS512020 PS 51/2020 Friluftsaktivitet og tiltak i statlig sikrede friluftsområder, tilskudd 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS522020 PS 52/2020 Søknad om midler til tiltak som fremmer psykisk helse, Atlungstad golf Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS532020 PS 53/2020 Endring av aksjonæravtale for Filminvest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS542020 PS 54/2020 Den kulturelle spaserstokken 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS552020 PS 55/2020 Vedr. medfinansiering knyttet til kryssing av jernbanen sør for Stange Sentrum, ved Østre-Volla - Stange kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS562020 PS 56/2020 Søknad om tilskudd til prosjektet Geologisk arv i naturbasert innovasjon for Skandinavisk turisme Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS572020 PS 57/2020 Skogsjobb i grenselandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS582020 PS 58/2020 Etablering av ny modell for Den kulturelle skolesekken i Innlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS592020 PS 59/2020 Delegering av beslutningsmyndighet for programsatsingen "Grønn Framtid" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS602020 PS 60/2020 Årsrapport for Regionale forskningsfond Innlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS612020 PS 61/2020 Statusrapportering 2019 - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS622020 PS 62/2020 Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Innlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS632020 PS 63/2020 Effekter av å fjerne sidevegsbommer på E6 Frya-Sjoa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS642020 PS 64/2020 Effekter av å fjerne sideveisbommer på E6 Kolomoen-Moelv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS652020 PS 65/2020 Effekter av å fjerne sidevegsbommer på E16 Fønhus- Bagn-Bjørgo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS662020 PS 66/2020 Effekter av å fjerne sidevegsbommer på E6 Øyer - Tretten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS672020 PS 67/2020 Effekt av å fjerne sidevegsbom på rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS682020 PS 68/2020 Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport og vurdering av en mulig drift i egen regi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS692020 PS 69/2020 Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS702020 PS 70/2020 Omklassifisering av del av fv. 2446 i Sør-Aurdal til kommunal veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS712020 PS 71/2020 Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT) og helserådgiverfunksjonen - harmonisering av tilbud og fremtidig organisering i Innlandet fylkeskommune - prosess Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS722020 PS 72/2020 Sparebankstiftelsen DNB - valg av medlemmer og varamedlem til generalforsamlingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS732020 PS 73/2020 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til nemnd for tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede i Innlandet fylkeskommune TT-nemnd) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS742020 PS 74/2020 Endring i sammensetningen av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS752020 PS 75/2020 Valg av nye vararepresentanter til Innlandet fylkes flerkulturelle råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS762020 PS 76/2020 Årsmelding 2019 - Hedmark fylkes eldreråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS772020 PS 77/2020 Årsrapport 2019 - Hedmark fylkes flerkulturelle råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS782020 PS 78/2020 Årsmelding 2019 - Ungdommens fylkesting i Oppland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut