eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 28 20200128 28.01.2020 12.00 Fylkeshuset på Hamar, Parkgata 64. Møterom Femunden Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS22020 PS 2/2020 KOMMUNEDELPLAN FOR BAGN, Sør-Aurdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv for resten av valgperioden – Bård Sødal Grasbekk (MDG) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Søknad om permisjon ut 2020 - Kristin Storbråten Stadsvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Suppleringsvalg - Lars Erik Hyllvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Valg av medlem til representantskapet i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Sparebank 1 Østlandet - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Glåmdal Interkommunale voksenopplæringssenter IKS (GIV) - valg av medlemmer til representantskapet for perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Oppnevning av representant og vararepresentanter til representantskapet i Vigo IKS for perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Innlandet Revisjon IKS - valg av representant og vararepresentant til representantskapet for valgperioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Oppnevning av representanter til styret i regionale forskningsfond Innlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Overdragelse av justeringsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 The bioeconomy region Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Jordbruksforhandlingene 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Kjøp av Husum kontrollstasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Reglement Kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Reglement Klagenemnd Innlandet fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Søknad om permisjon fra Aud Hove Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Budsjettfordelingsmodell for videregående skoler i Innlandet fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll