eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 04 20200204 04.02.2020 10.00 Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) - fremtidig organisasjonsmodell, finansiering og vedtekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Jordbruksforhandlingene 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Prosedyrer ved inntak og fastsettelse av tilbud i videregående opplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Overdragelse av justeringsrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Reglement Kontrollutvalget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Reglement Klagenemnd Innlandet fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Søknad om permisjon ut 2020 - Kristin Storbråten Stadsvold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Suppleringsvalg - Lars Erik Hyllvang Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv for resten av valgperioden – Bård Sødal Grasbekk (MDG) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Glåmdal Interkommunale voksenopplæringssenter IKS (GIV) - valg av medlemmer til representantskapet for perioden 2019 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Sparebank 1 Østlandet - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Oppnevning av representant og vararepresentanter til representantskapet i Vigo IKS for perioden 2019 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Innlandet Revisjon IKS - valg av representant og vararepresentant til representantskapet for valgperioden 2019 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Valg av medlem til representantskapet i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Oppnevning av representanter til styret i regionale forskningsfond Innlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Søknad om permisjon fra Aud Hove Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 The bioeconomy region Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Budsjettfordelingsmodell for videregående skoler i Innlandet fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Innstilling av medlemmer til rovviltnemnda i region 3 - tidligere Oppland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO22020 FO 2/2020 Forespørsel - spørsmål anbud buss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO32020 FO 3/2020 Forespørsel - Tilbakeføring av gjenstander fra Innlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO42020 FO 4/2020 Forespørsel - spørsmål: Næringslivets behov og tilbudsstruktur videregående opplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO52020 FO 5/2020 Forespørsel - spørsmål: Eidsiva Energi AS -transaksjon med Hafslund ECO AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO62020 FO 6/2020 Forespørsel - spørsmål: Terrortrusler på videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO72020 FO 7/2020 Forespørsel - spørsmål: Nedleggelse av IKT-linja ved Gjøvik og Gausdal videregående Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO82020 FO 8/2020 Forespørsel - spørsmål: Lærlingers rettigheter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO92020 FO 9/2020 Forespørsel - spørsmål: Universell utforming kollektivtransport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO102020 FO 10/2020 Forespørsel - spørsmål: Møterett folkevalgte organer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO112020 FO 11/2020 Forespørsel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll