eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 04 20200204 04.02.2020 10.00 Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) - fremtidig organisasjonsmodell, finansiering og vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Jordbruksforhandlingene 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Prosedyrer ved inntak og fastsettelse av tilbud i videregående opplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Overdragelse av justeringsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Reglement Kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Reglement Klagenemnd Innlandet fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Søknad om permisjon ut 2020 - Kristin Storbråten Stadsvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Suppleringsvalg - Lars Erik Hyllvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv for resten av valgperioden – Bård Sødal Grasbekk (MDG) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Glåmdal Interkommunale voksenopplæringssenter IKS (GIV) - valg av medlemmer til representantskapet for perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Sparebank 1 Østlandet - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Oppnevning av representant og vararepresentanter til representantskapet i Vigo IKS for perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Innlandet Revisjon IKS - valg av representant og vararepresentant til representantskapet for valgperioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Valg av medlem til representantskapet i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Oppnevning av representanter til styret i regionale forskningsfond Innlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Søknad om permisjon fra Aud Hove Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 The bioeconomy region Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Budsjettfordelingsmodell for videregående skoler i Innlandet fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Innstilling av medlemmer til rovviltnemnda i region 3 - tidligere Oppland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 FO22020 FO 2/2020 Forespørsel - spørsmål anbud buss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO32020 FO 3/2020 Forespørsel - Tilbakeføring av gjenstander fra Innlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO42020 FO 4/2020 Forespørsel - spørsmål: Næringslivets behov og tilbudsstruktur videregående opplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO52020 FO 5/2020 Forespørsel - spørsmål: Eidsiva Energi AS -transaksjon med Hafslund ECO AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO62020 FO 6/2020 Forespørsel - spørsmål: Terrortrusler på videregående skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO72020 FO 7/2020 Forespørsel - spørsmål: Nedleggelse av IKT-linja ved Gjøvik og Gausdal videregående Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO82020 FO 8/2020 Forespørsel - spørsmål: Lærlingers rettigheter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO92020 FO 9/2020 Forespørsel - spørsmål: Universell utforming kollektivtransport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO102020 FO 10/2020 Forespørsel - spørsmål: Møterett folkevalgte organer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO112020 FO 11/2020 Forespørsel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll