eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/591 20200326 26.03.2020 Utgående brev Administrativ tilsetting Beate Bye Strand   her
2020/914 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse og ombygging av naust Rolf Arent Greve   her
2020/713 20200326 26.03.2020 Utgående brev Høringsbrev STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED   her
2020/895 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
2020/1065 20200326 26.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 16/33 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** *****   her
2020/1066 20200326 26.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 63/15 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/60 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oppeid handel - søknad om midlertidig brukstillatelse - tilleggsinfo og søknad om ferdigattest Gnist Arkitekter   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass, endring og utmelding for ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1067 20200326 26.03.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Marielund barnehage   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - endring for ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Inngående brev SFO - ny plass ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/970 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ber om utsatt høringsfrist for flytting av ungdomstrinnet på Innhavet Kurt Ediassen   her
2020/1068 20200326 26.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 55/76 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/1075 20200326 26.03.2020 Inngående brev Småbedrifter i koronatider Hamarøy Venstre v/May Valle   her
2020/139 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som byggesaksbehandler Daniel Myrberg   her
2020/1076 20200326 26.03.2020 Inngående brev Husk søknadsfristen 1. april for å søke tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen Fylkesmannen i Nordland   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Inngående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - endring for ***** ***** ***** *****   her
2020/1081 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - kystlynghei - Den ville sau AS FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/627 20200326 26.03.2020 Utgående brev Høringsbrev - Bruksendring sagbruk gnr 249 bnr 2 FYLKESMANNEN I NORDLAND m.fl.   her
2020/1077 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av nye grunneiendommer/bruksnummer - Utskilling fra dagens gnr. 95 bnr. 2, adresse Husøya 56 Fredrich Olsen m/flere   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** *****   her
2020/1078 20200326 26.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 24/15 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/15 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar: Gjelder feil i Matrikkelen Gnr. 39 Hamarøy Oddvar Hermod Nystad   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/668 20200326 26.03.2020 Utgående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1079 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom, 60/10 - Jessen Veslemøy Værvågen og Torgrim Gjestrud   her
2020/767 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar Nabovarsler med kvitteringer Rigmor Kildal   her
2020/1080 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/319 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om forlenget permisjon Jill Steffensen   her
2020/1082 20200326 26.03.2020 Inngående brev Forespørsel om leie av areal - Fløyåsen Kristian Andreassen   her
2020/1083 20200326 26.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 55/40 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Gjelder feil i Matrikkelen Gnr.39 Hamarøy Oddvar Nystad   her
2020/668 20200325 25.03.2020 Inngående brev SFO - ny plass for ***** ***** *****   her
2020/668 20200325 25.03.2020 Inngående brev SFO - ny plass for ***** ***** *****   her
2020/668 20200325 25.03.2020 Inngående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** *****   her
2020/1058 20200325 25.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 260/135 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/989 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nabovarsel og grenseoppgang Anne Iversen   her
2020/1059 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløser/landbruksvikarordning Steigen kommune   her
2020/1060 20200325 25.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 114/48 - bygg i strandsone - søknad om dispensasjon John Terje Hansen Bjørgvik   her
2020/1028 20200325 25.03.2020 Inngående brev Avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunenes vegne i samsvar med matrikkellova Nordland fylkeskommune   her
2020/970 20200325 25.03.2020 Inngående brev Innspill til høring fra elevrådet ved Innhavet oppvekstsenter Elevrådet   her
2020/905 20200325 25.03.2020 Utgående brev Rammeavtale for midlertidig arbeidsforhold ved miljøtjenesten Malin Andorsen   her
2020/1061 20200325 25.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Karin Dagmar Breckan   her
2020/1062 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilbudsbrev - takker ja til stilling Erlend Andreas Meisal   her
2020/851 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilbudsbrev - takker ja til stilling Erlend Andreas Meisal   her
2020/668 20200325 25.03.2020 Inngående brev SFO - ny plass for ***** ***** ***** *****   her
2020/1064 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende vannmåler Tone Jespersen   her
2020/759 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet   her
2020/859 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
2020/1049 20200324 24.03.2020 Inngående brev Skuterløyver og skiløyper i kalvingsland Hellandsfjellet Per-Isak Labba   her
2020/1051 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om IG Hans Kristian Steinsvåg Byggmester Knut Høivaag AS   her
2020/1053 20200324 24.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 85/85 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/1048 20200324 24.03.2020 Inngående brev Skoleskyss i forbindelse med nasjonalt vedtak om stengte skoler Nordland fylkeskommune   her
2020/1050 20200324 24.03.2020 Inngående brev LIS1 - nyopprettede stillinger FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
2020/1046 20200324 24.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 85/111 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/1014 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Politiet   her
2020/1038 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kommunale avgifter *****   her
2020/1047 20200324 24.03.2020 Inngående brev Gnr/bnr. 55/128 - Egenmelding for arealopplysninger på bolig- og fritidsbygg *****   her
2020/1054 20200324 24.03.2020 Inngående brev Buvåg - Gnr/bnr. 43/23 - søknad om ferdigattest Knut Høivaag   her
2020/1056 20200324 24.03.2020 Inngående brev Retur av tilbudsbrev - takker ja til stilling Kristin Green Johnsen   her
2020/873 20200324 24.03.2020 Inngående brev Retur av tilbudsbrev - takker ja til stilling Kristin Green Johnsen   her
2020/859 20200324 24.03.2020 Inngående brev Retur av tilbudsbrev - Prosjektleder pleie og omsorg - takker nei til stilling Kristin Green Johnsen   her
2020/627 20200324 24.03.2020 Inngående brev Hulløy, gnr. 249 bnr. 2 - Leif Vang - Revidert søknad Leif Vang   her
2020/908 20200324 24.03.2020 Inngående brev Revidert høringsinnspill fra Hamarøy Høyre Jan-Folke Sandnes   her
2020/1057 20200324 24.03.2020 Inngående brev Detaljregulering - Planforslag - Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn - Gnr/bnr. 53/3 m/flere Rambøll   her
2020/880 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
2020/1027 20200323 23.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2021 - 31.12.2024 - forslag fra kommunene Nordland fylkeskommune   her
2020/880 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
2020/880 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om stilling Arnt-Ivar Ovaldsen   her
2020/1036 20200323 23.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Hanna Raaum   her
2020/1037 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av kommunale avgifter *****   her
2020/1022 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om utvidet karantenebestemmelse *****   her
2020/1022 20200323 23.03.2020 Utgående brev Unntatt offentlighet - svar på søknad om dispensasjon *****   her
2020/1038 20200323 23.03.2020 Inngående brev Spørsmål knyttet til vann- og kloakkavgifter *****   her
2020/1039 20200323 23.03.2020 Inngående brev Svar til Hamarøy kommune *****   her
2020/1038 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på vannavgift. *****   her
2020/1038 20200323 23.03.2020 Utgående brev Inn- og utgående korrespondanse - Kommunale avgifter *****   her
2020/1040 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag *****   her
2020/1014 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber fylkesmannen sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar om at det tilbys nødvendige allmennlegetjenester til befolkningen Helsedirektoratet   her
2020/1014 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet (PK) NAV Prosjekt digisos   her
2020/1039 20200323 23.03.2020 Utgående brev Melding til beboere ved Hamarøy kommunale hybelhusanlegg *****   her
2020/1041 20200323 23.03.2020 Inngående brev Dokument 09/02511-40 Melding om vedtak 2020/102 tre lulesamiske stedsnavn i Hamarøy kommune sendt fra STATENS KARTVERK Kartverket   her
2020/878 20200323 23.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - takker ja til stilling Liss Myrås   her
2020/723 20200323 23.03.2020 Inngående brev Transporterklæring - leasingavtaler - kjøretøy parter   her
2020/723 20200323 23.03.2020 Inngående brev Transporterklæring - leasingavtaler - kjøretøy parter   her
2020/723 20200323 23.03.2020 Inngående brev Transporterklæring - leasingbiler parter   her
2020/1042 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avtale - Tilbud på Momentum Selvkost Kommune og Havnevesen EnviDan AS   her
2020/911 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ny søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Dutte Werner Falkelv   her
2020/1038 20200323 23.03.2020 Inngående brev Om kommunale avg 2020 (004) *****   her
2020/133 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om stilling Arnt-Ivar Ovaldsen   her
2020/506 20200323 23.03.2020 Inngående brev Mulighet for dispensasjon fra arealplanen *****   her
2020/873 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
2020/1027 20200320 20.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2021 - 31.12.2025 - forslag fra kommunene Nordland fylkeskommune   her
2020/625 20200320 20.03.2020 Utgående brev Informasjon til bevillingshavere vedr. salgs- og skjenkebevilling alkohol DALSHAMMEREN AS m.fl.   her